MENY hamburgermeny Close-menu button

Salgsvilkår

Publisert 29. mars 2022 kl. 14.05

Vilkår for påmelding

Partene
Selger er Brunlanes Jeger og Fiskerforening (Brunlanes JFF), Dolven, 3295 Helgeroa, [email protected], org. nr. 984047282. Brunlanes JFF benytter LEIRDUE.NET som påmeldingstjeneste med betaling via Vipps og PayPal.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen/deltaker/deltakeren.

Generelt:
LEIRDUE.NET tilbyr en påmeldingstjeneste som fungerer som mellomledd mellom den enkelte arrangør og sluttbruker (deltaker). LEIRDUE.NET er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold.
Vilkårene kan endres uten varsel, og avtalepart er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på til enhver tid gjeldende vilkår. Deltaker og arrangør som har inngått avtale er ansvarlig for å overholde de generelle vilkårene.

Omfang av påmeldingen:
Påmeldingsavgiften dekker kun deltakelse på aktuelt stevne unntatt der arrangøren har informert om noe annet. Merk: Dersom arrangøren informerer at skudd er inkludert i stevneprisen må deltaker likevel vise fram våpenkort for å få tilgang til dette på stevnedagen.
Arrangør har rett til å avvise påmeldinger.

Avlysning eller endringer på stevne:
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse stevner dersom det er påmeldt for få deltakere eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, eksempelvis brann, krig, naturkatastrofer. Alle deltakere som har betalt påmeldingsavgiften vil få denne tilbakebetalt av arrangør.
Dersom arrangør endrer på stevnets tidspunkt (dato/klokkeslett) har deltaker rett på å få avmelde seg og få refundert påmeldingsavgiften, også etter at avmeldingsfristen er utløpt. Kravet til refusjon etter avmeldingsfristen er utløpt gjelder ikke dersom endringen ble gjort før avmeldingsfristen utløp.
Ved avlysning eller vesentlige endringer i stevnet skal arrangør informere alle påmeldte deltakere om dette via ett av følgende metoder: brev, e-post, sms, telefon.

Avmelding:
Påmelding og betaling er bindende. Deltaker kan avmelde seg inntil 30 dager før stevnets startdato unntatt der arrangøren har informert om noe annet. Ved avmelding senere enn 30 dager før stevnets startdato, eller hvis du ikke møter frem, må hele påmeldingsavgiften betales. Unntak er ved uforutsigbar, plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død, eller i husstanden eller nærmeste familie. Det kreves i denne sammenheng sykmelding fra lege.
Avmelding skal skje skriftlig direkte til arrangør. Arrangøren har rett til å ta et administrasjonsgebyr på inntil 10% av påmeldingsavgiften ved tilbakebetaling.

Angrerett:
Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven §19b).

Personvern/GDPR:
LEIRDUE.NET utleverer/selger aldri personopplysninger til tredjepart. Dine data vil bli delt med arrangører. Jeg/vi bekrefter samtidig at LEIRDUE.NET eller arrangører kan ta kontakt elektronisk. I de tilfeller der betaling gjennomføres ved påmelding kan banken gjøre en utvidet informasjonsinnhenting om deg og betalingen, denne informasjonen skal kun brukes til risikovurdering.

Betaling:
LEIRDUE.NET tilbyr de arrangørene som ønsker det å ta betalt direkte ved påmelding. Dette skjer gjennom klubbens egen betalingsløsning integrert på LEIRDUE.NET, enten Vipps eller PayPal. Dersom deltaker skal ha tilbakebetalt penger er det Brunlanes JFF som skal utføre utbetalingen direkte til deltaker eller ved å utføre en refusjon direkte fra betalingssystemet. Deltaker kan bli belastet et transaksjonsgebyr ved bruk av tjenestene. Transaksjonsgebyret er ikke refunderbart ved avmelding. Informasjon om transaksjonsgebyret kommer tydelig fram på påmeldingssiden dersom dette er aktuelt.

Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.