Lovendring skal beskytte kveita i Skagerak

Fra 2024 legges det restriksjoner på fiskeri i norsk farvann.

Publisert: 28. mars 2023 kl. 13.10

Hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) har kommet med gode nyheter: Det innføres nye fiskeriregler i norsk farvann i Skagerak som skal hindre fiske etter kveite i fredningstiden.

Må ta inn trålen

Kveita er fredet på norsk side av Skagerak fra 20. november til 30. mars. Likevel er det et problem at danske båter kommer til norsk farvann og tråler etter kveite. Med dagens regler kan båter krysse norsk grense med trålen hengende ute. Det vil ikke lenger være lov fra og med neste år.

«Grensekryssende fiskeriaktivitet vil opphøre fra 1. januar 2024», melder Skjæran til NRK Vestfold og Telemark.

Ulovlig tråling må nå opphøre

Øystein Cock Rønning, regionsekretær i NJFF Vestfold, har lagt ned mye tid og krefter for å få ryddet opp i dette problemet. Han er glad for at myndighetene nå setter foten ned.

- Vi har bedt om strakstiltak fra norske fiskerimyndigheter som sørger for at all ulovlig tråling etter kveite i norsk sone opphører umiddelbart, forteller Rønning. – Vi er kjempefornøyde med at det nå blir forbudt for danske båter å tråle i norsk farvann i kveitas fredningstid.

received_719797221914952.jpeg
Øystein C. Rønning med kveite fra Troms.

God bestand i nord

- Den sørnorske kveitebestanden er på lavmål, samtidig som bestandene i Nord-Norge er gode og gir et fantastisk fiske også for fritidsfiskerne, sier Rønning, og peker på innspill de har gitt norske myndigheter for å hjelpe både kveita og livet ellers i havet i Oslofjorden og Skagerak.

NJFF ønsker at også danske myndigheter freder sin bestand av kveite. Det ville ført til en fullstendig stopp av fisket etter kveite i fredningssoner og under gytetiden. NJFF ønsker trålingsforbud på grunnere vann enn 100 meter i Oslofjorden og Skagerak, og større, sammenhengende fredningssoner også på dypere vann slik at man kan se på effekten av trålingsopphør over tid.