Ambassadøravtale for NJFF Vestfold

NJFF Vestfold har inngått ambassadøravtale med Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region sør.

Publisert: 06. februar 2023 kl. 13.01

Sist oppdatert: 06. februar 2023 kl. 13.49

NJFF Vestfold har inngått ambassadøravtale med Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region sør.

Å bo hjemme er ikke tryggest for alle. I dag bor rundt 9.000 barn og unge i fosterhjem i Norge. Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. Det er til enhver tid flere barn som venter på fosterhjem, enn det finnes fosterhjem. Vi håper at et samarbeid mellom NJFF Vestfold og Fosterhjemstjenesten vil øke muligheten for å rekruttere flere fosterhjem. I januar 2023 er det rundt 35 barn i Vestfold som venter på fosterhjem. Ved å bli ambassadør for fosterhjemstjenesten tar NJFF Vestfold et lokalt samfunnsansvar for å bidra til rekrutteringen av flere fosterhjem for disse barna. Vi vil hjelpe til med å dele informasjon digitalt og på utvalgte arrangementer.

Vi ønsker å oppmuntre andre til å gjøre det samme, slik at informasjonen når ut til flest mulig mennesker som kan være aktuelle som fosterhjem. Mange barn ønsker seg et fosterhjem med hund, eller voksne som liker å ferdes ute i naturen. Vi oppfordrer alle våre NJFF-medlemmer til å delta på et digitalt informasjonsmøte om det å bli fosterhjem. Påmelding finner du på www.fosterhjem.no
 

MicrosoftTeams-image (5).png
Representant for BUP, region sør Jannicke Hagen overleverer beviset for samarbeidet til regionsekretær Øystein Cock Rønning i NJFF Vestfold.

Det er over 20 ulike organisasjoner som hjelper fosterhjemstjenesten i Region sør med å rekruttere blant sine medlemmer og i nærmiljøet. Les mer om ambassadørene til fosterhjemstjenesten her: Ambassadører for rekruttering av fosterhjem | Bufdir