Nye kvoter steinkobbejakt 2023

Kraftig forhøyning av kvoteforslaget. Økes til 50 dyr i Vestfold.

Publisert: 12. desember 2022 kl. 13.17

Endelig er vi blitt hørt i arbeidet med å få forhøyet kvoter til steinkobbejakta i Oslofjorden. Vi har skrevet høringssvar til Fiskeridirektoratet hvert år, med forslag om å heve kvotene betydelig. I år har Havforskningsinstituttet (HI) tatt våre argumenter til etterretning, og økt sine egne anslag og kvoteforslag fra 15 dyr til 50 dyr. Kvotene er og økt i Østfold og Telemark til hhv 52 og 17 dyr. Vi har svart på høringen også i år, og her ligger teksten vi har sendt inn:

Vi har sett på høringen om regulering av jakt på kystsel. Vi synes det er bra at det er igangsatt evaluering av forvaltningsplanene, og at HI har tatt våre innspill fra i fjor til etterretning, og kommet oss i møte med en betydelig økning i kvoteforslaget. At en ny tellesyklus fra 2022 viser at våre bestandsanslag fra tidligere, viser seg å være helt riktige, mener vi er en positiv utvikling. En markant forhøyning av kvotene til 119 dyr for fylkene Østfold, Vestfold og Telemark er mye nærmere våre godt vurderte betraktninger fra i fjor, og gir grunn til optimisme for en sunnere forvaltning og et godt videre samarbeide. Vi spilte i fjor inn et forslag på til sammen 180 dyr for området. Det er etter vårt syn naturlig å se på den norske delen av Skagerak som ett større bestandsområde. Vi ser ingen grunn til å gå ned på forslaget vårt, da vi fortsatt mener det samme, og bestanden ikke har gått ned. Mange av våre innspill og argumenter fra i fjor er sannsynligvis godt ivaretatt i det nye kvoteforslaget, men med en bestand på rundt 900 dyr (sannsynligvis et minimumstall), vil det være forsvarlig med et uttak på 180 dyr for området.