Fiske

Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande. Her har vi tilgang til flere store og små fiskevann. Hovedsakelig så er det ørret og abbor, men det er også muligheter til å fiske etter røye i Blindevannet.

Fiske på Østskauen

Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande. Her har vi tilgang til flere store og små fiskevann, MEN flere av vannene er drikkevannskilder, og det er derfor viktig at
du følger reglene som står nederst på siden.
Hovedsakelig så er det ørret og abbor, men det er også muligheter til å fiske etter røye i Blindevannet.

Områdene i nord er tilgjengelig via Røysjøveien. Her er veien stengt med bom, men det er ikke langt å gå før en har tilgang på fine fiskevann.
For å komme til de midtre og søndre delene av terrenget, så er det mange muligheter. En kan for eksempel benytte seg av Suluvannsveien, eller Blindevannsveien, men her må man betale en bomavgift på kr 50.

Fiskekort kan fås kjøpt på Inatur,

Eventuelt se etter skiltet ved bom på naturlige innfartsårer mm, for kjøp via SMS. 

Ungdom fisker gratis til og med det året de fyller 16 år.
Kontroll blir utført i terrenget mot kvittering.

Østre Sande JFF​ har også båt ved Suluvannshytta, en nøkkel-100 båter i samarbeid med NJFF. Båten må bookes på forhånd på minebå​​ter.​

Kontaktperson: Terje Søsveen, Tlf 909 97 077

Priser på fiskekort:

OmrådeDagskortSesongSesong (medl)
Østskogen75,-250,-200,-
Felleskort80,-300,-250,-


Her er kart over gode og barnevennlige fiskeplasser. Se etter skiltet.

Fiskeplasser  Suluvann og Fløyta.jpeg
Barnevennlige fiskeplasser

Drikkevann

Det er flere viktige drikkevannskilder i vårt område. Her ber vi om at alle respekterer gjeldene regler.

Drikkevannskildene er Røysjø, Blindevann og Borgelangevann.

Røysjø forsyner 25 000 mennesker i Drammen og Holmestrand kommune med drikkevann.
For Røysjø og vannene Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløtt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann (vannene i nedbørfeltet) gjelder følgende regler:

Det er tillatt med fritidsfiske med stang og håndsnøre mot løsning av fiskekort​.


Det er IKKE tillatt å:

-Bade i vann og bekker (unntatt Veslevann).

-Bruke kano og andre båttyper (unntatt Veslevann).

-Slå leir.

-Arrangere stevner/samlinger, fiskekonkurranser, etc.

-Organisere ridning og tilrettelegging av slik aktivitet.

-All motorisert ferdsel er forbudt.

-Kaste fiskeslo, død fisk og agn. Ta dette med hjem.

Hjelp oss å bevare nedbørsfeltet og vannkildene rene og sikre! Følg reglene, ta med alt avfall hjem og gå på do langt fra vann og bekker. Sammen verner vi vannkildene! For mer info se glitre.no.