Jakt

Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande. Skauen består stort sett av blandingsskog, og er et lettere kupert terreng. Av jaktbart vilt har vi hare, rev, tiur, orrhane og jerpe (orrhøne og røy er fredet). Vi tilbyr også beverjakt.

Småviltjakt i Sande

Østre Sande JFF disponerer ca 52 000 mål på østskauen i Sande. Skauen består stort sett av blandingsskog, og er et lettere kupert terreng.

Av jaktbart vilt har vi hare, rev, tiur, orrhane og jerpe (orrhøne og røy er fredet).

Vi tilbyr også beverjakt. Her er terrenget delt i to (se kart nederst på siden),
​og det blir lagt ut 6 kort i hvert terreng. Jaktkortene kjøpes på inatur.no.

Ønsker en kun å jakte smårovvilt kan en kjøpe kun rovviltkort, men skal man jakte rev med hund så må vanlig småviltkort kjøpes.

Den som skyter/fanger flest rovvilt vil bli premiert.

Områdene i nord er tilgjengelig via Røysjøveien. Her er veien stengt med bom, men det er ikke langt å gå før en har tilgang på fine jaktområder. For å komme til de midtre og søndre delene av terrenget, så er det
flere muligheter. En kan for eksempel benytte seg av Suluvannsveien, eller Blindevannsveien, men her må man betale bomavgift. På Suluvannsveien betaler en med kort, mens på Blindevannsveien kan
man enten betale med kontanter eller på SMS.

jaktkart.jpg

Jaktkort
Kjøpes på Inatur​.

Jaktkort skal være betalt før jakten/treningen starter. Betalingen kan gjøres elektronisk til kto. 2525 20 01258. Oppgi navn, adresse, telefonnummer ved kjøp av jaktkort. (Kontroll blir utført i terrenget mot kvittering.)

Kort kan også kjøpes hos Ove Lersveen Tlf: 992 06 966, eller på Inatur.

Priser:

  • Sesong medlemmer, kr 1200,-
  • Sesong ikke medlemmer kr 2000,-
  • Sesongkort ungdomsmedlemmer (til fylte 25 år) kr 600,-
  • Dagskort medlem kr 200,-
  • Dagskort ikke medlem kr 275,-
  • Beverkort kr. 850,- (må kjøpes på inatur)
  • Rovviltkort 100,-

Ved for sen betaling kommer et gebyr på kr 300,- i tillegg, gjelder alle jaktkort.

RapporteringTilbakemelding / rapportering leveres på inatur (for de som har kjøpt kort der), rapportsiden, sendes direkte på epost rapport(a)ostre-sande-jff.no eller sendes til viltpleieutvalget v/ Lars Petter Sundve Tlf. 917 16 885.

Rapportering av felt vilt skal leveres senest 31.Desember. De som har dagskort skal rapportere samme dag eller dagen etter. Trening med hund fra 21. august. (Følger båndtvangsbestemmelsene.)

Aversjonsinstruktør

Knut Otto Espeseth er nå godkjent som aversjonsinstruktør for oss. Medlemmer av ØSJFF får 50% på deltakeravgift mot fremvisning av gyldig medlemskap.

Knut Otto Espeseth kan kontaktes på tlf 908 67 344 eller på epost.