Skyting

​​​Det er mye aktivitet på skytesiden i Vestfold, både innenfor hagleskyting og rifleskyting. Flere av lokallagene drifter egne baneanlegg.

Fylkeslaget har egen fylkesinstruktør rifle. Kontaktinfo finnes under "Om oss" fanen.