Jakthund dressurinstruktørkurs

 • Fra:
  10.02.2023 kl. 17.30
 • Til:
  12.02.2023 kl. 16.00
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  Trondheimsveien 548, 2016 Frogner
 • Pris:
  Medl: 2500,- / Ikke medl: 3500,-
 • Påmeldingsfrist:
  06.02.2023
 • Arrangør:

Informasjon

Jakthunddressur instruktør

Alle som ønsker å bli instruktører for jakthunddressur i lokalforeningene. Jakthundeiere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter omkring jakthunddressur. Opptakskrav til kurset er at vedkommende har tatt "Jakthund grunnkurs, 6231".

Kursholder er fylkesinstruktør i jakthunddressur, Knut Gunnar Sørlie

Deltakerne skal få innsikt i dressur av jakthund, og de momenter som skal til for å etablere et "godt hundehold".
Deltakerne skal få innsikt i holdning, kunnskaper og ferdigheter i en utvidet forståelse av dressurmetodikk.
Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i dette.
Deltakerne skal sjøl kunne lære inn momenter på egen hund.
Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

Kurset bygger på teoretisk og praktisk opplæring av hund og eier, med vekt på praktisk innlæring. Vi vil la teori og praksis gå hånd i hånd, med vekt på øvelseslære og praksis med egen hund. Det vil også bli lagt vekt på instruksjonspraksis. I praksisdelen veksler deltakerne på å være instruktører for hverandre.
Det skal legges vekt på egnethet for praktisk øving for deltakerne. Deler av undervisningen vil foregå innendørs. Dette bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområde for å sikre veksling mellom teori og praksis. Instruktøren vil fortløpende vurdere hver kandidats kunnskaper om hund og instruksjon, spesielt med tanke mot egnethet som fremtidig instruktør. Instruktøren vurdere kandidatene som bestått/ ikke - bestått. Alle deltagerne skal inneha instruktørrollen i praksisdelene, samt demonstrere innlæringsveien for de forskjellige øvelsene.
Autorisasjonskrav:

Alle kan delta og ta kurset i NJFF, men ingen blir autoriserte som jakthunddressurinstruktør før kravene under er gjennomført.

Minimum kompetansenivå:
- NJFFs Jakthund grunnkurs (St.plan 6231)
- NJFFs Jakthunddressur instruktør (St.plan 1037), eller være autorisert NKK instruktør trinn I
Praktisk kompetanse:
Deltatt som aspirant på minimum 1 dressurkurs, på minst 16 timer samt ha avtale med lokalforening.

Legg i kalender
KONTAKT

Knut Gunnar Sørlie

Tlf: 95186984

Del: