MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiskeutvalget

Fiskeutvalget i Asker JFF har hovedsete i Svartdalen kultiveringsanlegg, hvor en stor del av aktiviteten i utvalget foregår. Utvalget har også dugnader i Asker- og Neselva, dugnader, forvaltning og utsetting av ørret i flere vann i Asker.

Ørretfiske

I Asker har du enestående mulighet for fiske gratis i mange vann. I Asker er det er fiskekort for Lille og Store Sandungen, Damvann og Øyvann. Vannene eies av grunneier Løvenskjold, men forvaltes av Asker JFF. Kort kan kjøpes med VIPPS:

PRISER: 

Døgn: 60 kr

Uke: 100 kr

Årskort: 350

VIPPSKODE: 103124, eller Fiskekort Sandungen (Husk navn i meldingsfeltet​)

Se oppslag som er satt opp ved ankomst Sandungen fra bla Vestmarksetra og Sollie

Ellers så foregår det forskjellige aktiviteter i som prøvefiske på våren, utsetting av yngel i samarbeid med skoler og stamfiske.

LAKS OG SJØØRRET

Viktig å merke seg at i for sesongen 2021 er laksen fredet i Askerelva.

Dette er freding som kommer fra Statsforvalteren kontor.

 

Fiske etter laks og sjøørret i Asker- og Neselven krever fiskekort. Fiskekort for elvene kjøpes på dugnaden i Askerelva som normalt avholdes i midten av juni. Sjekk annonseringen på nyheter og vår Facebook side ( søk FB: Asker Jeger og Fiskerforening). Alle må løse fiskekort etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sesongkortet koster 400 kr. Husk rapporteringsplikten. Hvis du er under 16 år er fiskekortet gratis, men likevel obligatorisk. Fisketrygdavgiften må være betalt og fremvises ved kjøp av kort. Følg linken til kjøp av denne trygden: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Betalingslosning/Betal-fiskeravgiften-via-nett-eller-mobil/

Fisketiden i Askerelven er 15. juli til og med 30. september. Fisketiden i Neselven er 15 august til og med 30 september.

Utenfor Neselva og Askerelva er det egne fredningssoner for laks og sjøørret. Innenfor sonene er stangfiske fra land er tillat hele året, men unntak av sone på 100 meter fra elvemunning der det er forbudt å fiske.

Fra båt er det innenfor fredningssonene kun tillat å fiske med stang eller håndsnøre etter laks og sjøørret fra båt (som ligger stille) i perioden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjørett er forbudt i fredningssonene hele året, og det samme gjelder fiske med garn.  Mellom elvemunningen, eller grensen mellom sjø og elv der   denne er fastsatt, og følgende grenselinjer er det fredningssoner:

​Fredningssonene for Asker er innefor følgende grenser:

1. Utenfor Askerelva: Langs bro fra fastland til Børsholmen. Fra Børsholmens østre odde til Bjørkøyas vestre spiss. Derfra til Marschmannsbryggas østligste landfaste punkt (sørøst av Blakstad sykehus). 

2. Utenfor Neselva: Fra molo ved Holmen fjordhotell til Østre grunnstake ved Landøyflua. Derfra til Tretteoddens vestre spiss (Nesøya).

 

Kontakt Asgeir Wien (92493515) eller John Bjerkenes (900 52 906) om du har spørsmål om fiskekort.  

 

​ISFISKE

DSC_0541.JPG

Det arrangeres isfiskestevne i foreningen, dette arrangementet blir annonsert på vår Facebook side og hjemmeside se også link til terminlisten til Oslo sportsfiskere http://www.oslosportsfiskere.no

ANDRE FISKEARTER

 Det er mange andre fiskearter (minst 15 ulike arter) som også kan fiskes i Asker med sluk, flue eller meite. I mange av våre små og store vann kan du for eksempel fiske:

Abbor, mort, sørv, ål, dvergmalle, lake, gullabbor, karrus, karpe, gjedde, suter, sik, bekkerøye, røye , ørret . Har du spørsmål om hvor og hvordan du kan fiske de ulike artene er det bare å kontakte oss.

BÅT SEMSVANN

Båt kan lånes gjennom NJFF sitt organisert "1 nøkkel 100 båter" initiativ. Båten ligger ved settefiskanlegget.
 
Vårt arbeid er basert på dugnad, så vi prøver også å gjøre litt sosialt attåt på noen av dugnadene, så kanskje du er en som har lyst til å bli med oss? Vi ønsker oss flere aktive, unge som eldre, alle har noe man kan bidra med. 

SJØFISKE

 I sjøen er det mange muligheter. Du kan fiske sjøørret, torsk, sei, flyndre, lyr, havabbor, ​stripet pelamide, noen ulike haiarter samt mange andre arter. Er du ute etter å bedrive artsfisk​​e har du mange muligheter til å fange mange arter i løpet av kort tid.

NB: FORBUD MOT Å FISKE TORSK FRA OG MED 15 JUNI 2019
Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, om forbudet som gjør at det blir forbudt med fritidsfiske etter torsk langs strendene og på fjorden i Asker og Bærum.  Forbudssone indre_oslofjorden.pdf

Forbudet gjelder fra Lindesnes til Svenskegrensen, ifølge en pressemelding fra Regjeringen. Det blir også forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte gyteområder​ fra 1 januar til 1 mai. Linker til saken. 

Torskesaken-14 definerte gyteområder​

Link til "her har du ikke lov å fiske torsk"​

EDELKREPS

krepsefiske3.jpeg

Det er åpnet for å krepse på Sandungen høsten 2021. 

Generelt: Asker JFF organisere krepsefisket i Sandungen. Krepsefisket starter 6 august kl 18.00. Det er trekning av krepsekort på klubbhuset 14.juni. Møt opp kl 18:00 for registrering. Trekning starter kl 19:00. Følg med på vår nettside for detaljer rundt trekning.

Sandungen er delt inn i 10 soner. Sandungen.jpg​ I løpet av august er det begrenset krepsefiske til ca 6 dager fordelt fra 6 august til ca 25. august.  Det er en bag limit på 200 kreps pr sone. Minstemål på krepsen er 9,5 cm. Hvert krepsekort/sone koster 600 kr.    

Generelle regler ved trekning av krepsekort fisking av kreps på Sandungen.:

 1. Alle som deltar på trekning, skal registreres med navn og telefonnummer. Dette bla i tilfelle smittesporing blir nødvendig (Covid19).
 2. Registrering skjer fra kl 1800 og fortløpende frem til kl 1900 da trekningen starter.
 3. Alle registrerte personer får et unikt løpenummer som følger personen. Dette blir loddet i trekningen og blir gjenstand for navn på krepsekortet.
 4. Korteier må være tilstede på Sandungen under krepsingen. 
 5. 6 august blir trukket først. Deretter trekkes følgende dager: 8., 13., 15., 20. og 22.
 6. Dersom vedkommende som trekkes ut også ønsker å være med neste dag vil hans/hennes lodd legges tilbake i loddbollen ved neste trekning. Hvis vedkommende ikke ønsker å delta på flere trekninger tas loddet ut og kastes.
 7. Krepsekort som ikke trekkes ut vil bli solgt på servicetorget.
 8. Det er 10 soner på Sandungen. Kandidaten som trekkes ut kan velge ledig sone gjeldene dag.
 9. Minstemål for fanget kreps er 9,5 cm. Det blir utdelt målestav som skal brukes. All kreps som er for små skal settes tilbake der den ble fanget. Bruk tildelt målestav flittig.   
 10. Det er tillatt med 20 åtepinner pr sone.
 11. Det er ikke tillatt med teiner annet enn på sone 7 som er vanskelig tilgjengelig. Her er det tillat med totalt 5 teiner i tillegg til 15 åtepinner.
 12. Det er ikke tillatt med båt kano eller lignende
 13. Personen som får tildelt krepsekort må være tilstede under krepningen.
 14. Familiemedlemmer i nærmeste familie kan kun ha en sone pr dag.
 15. Bruk ikke vadere, skotøy eller annet utstyr som har vært i vassdrag der det er, eller tidligere har vært påvist krepsepest. Det er den enkeltes som har ansvar for at alt utstyr ikke er smittet.
 16. Bruk åte av kjøtt eller fisk som har vært frossen. Kylling, høne, svinekjøtt er årer som fungerer godt og som sitter godt på åtepinner.
 17. Rapport om fanget kreps sendes på SMS dagen etter at krepsefiske er ferdig. Bruk telefon nummer 92493515 (Asgeir Wien), skriv Navn, Dato, Sone, Antall kreps og Eventuelle andre observasjoner.
 18. Krepsekortet koster 600 kr pr sone. 

Ta kontakt med:

Asgeir Wien mobil 924 93 515. 

John Bjerkenes 900 52 906

 

Fiskeutvalget Asker JFF

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.