Ekstraordinær båndtvang i Eidsvoll kommune

Publisert: 18. januar 2024 kl. 08.00

Ekstraordinær båndtvang i Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune innfører ekstraordinær båndtvang for hund fra og med 17.1.24. Den ekstraordinære båndtvangen varer til annet vedtak blir fattet eller til ordinær båndtvang inntreffer 1.4.24.

Grunnet vanskelige forhold for viltet, med krevende snøforhold kombinert med streng kulde, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Eidsvoll kommune.

Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade rådyr og annet vilt.

Ekstraordinær båndtvang for hund gjelder i utgangspunktet fram til 1. april 2024, men kommunen kan oppheve forskriften tidligere dersom forholdene tilsier det.

Link til forskrift: Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder , Eidsvoll kommune, Akershus