Fôring av rådyr

Publisert: 08. januar 2024 kl. 20.59

Sist oppdatert: 08. januar 2024 kl. 21.03

Eidsvoll Skog JFF har fått tillatelse fra viltnemda og mattilsynet til å opprette fôrplasser på grunn av værsituasjonen.

Hvis det skal opprettes midlertidige fôringsplasser på Eidsvoll Skog JFF sitt område, skal dette meldes til oss. Dette kan gjøres gjennom vår mailadresse [email protected] og merkes "Informasjon om fôringsplass"

Det er også viktig å poengtere at fôringsplassen ikke er i eller ved trafikkert vei, eller at dyrene må krysse denne for å komme til fôringsplassen.
Man bør også være litt forsiktig hvis en starter med fôring nå. For mye kraftig fôr kan gi problemer, f.eks. i form av diaré.