Invitasjon til årsmøte

Publisert: 03. mars 2023 kl. 14.42

ÅRSMØTE EIDSVOLL SKOG JFF 2023

 

Det inviteres til årsmøte på klubbhuset, Bøn stadion tirsdag 28. mars 2023 kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker.

 

Medlemskap for 2023 må være betalt

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Godkjenning av dagsorden.
 3. Valg av møteleder og to referenter.
 4. Valg av to til å undertegne protokollen og tre til tellekorps.
 5. Årsberetning.
 6. Regnskap.
 7. Arbeidsprogram 2023.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2024
 9. Fastsettelse av godtgjøring styremedlemmer for 2023
 10. Godkjenning av reviderte vedtekter
 11. Innkomne saker
 12. Utnevnelse av æresmedlemmer
 13. Valg.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 14.03.2023. Årsberetningen er tilgjengelig på ESJFF sin nettside ei uke før årsmøtet. Dersom du ikke har tilgang til nettsiden, ta kontakt med styret.

 

Enkel servering. Vel møtt!

 

Styret