Rovviltkonkurranse

Publisert: 25. februar 2024 kl. 17.34

Sist oppdatert: 25. februar 2024 kl. 18.12

Eidsvoll skog jeger og fisk har en årlig rovviltkonkurranse som strekker seg fra kalenderår til kalenderår, altså fra 01.01 til 31.12 hvert år.

De ulike artene gir ulik poengsum, som vist nedenfor:

Art

Poeng

Rødrev

50

Mår

50

Grevling

25

Mink

25

Nøtteskrike

15

Ravn

15

Kråke

10

Skjære

5

Røyskatt

5

 

Kriterier er at viltet er skutt i Eidsvoll kommune eller i tilknytning til foreningens terreng.

Rovvilt registreres hos de respektive viltkontrollørene

Tom Martinsen 901 77 958

Knut Stubergh 901 04 350

 

Det blir avholdt kåring på årsmøtet årlig.

  1. Plass - kr. 3000,- og vandrepokal
  2. Plass - kr. 2000,-
  3. Plass - kr. 1000,-