Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiskekort - Eidsvoll fiskesamvirke

Eidsvoll fiskesamvirke forvalter fisket i store deler av Eidsvoll og omegn. Fiskesamvirket driver aktiv kultivering i flere vann og vassdrag, og fiskekortet gir adgang til å fiske i store områder. 

De som kjøper fiskekort, har rett til å drive stangfiske fra land og fiske på isen i Eidsvoll Fiskesamvirkes vann og elver innen Eidsvoll kommune, samt Krafttjern, Byfella, Djuptjern, Kinna, Lomtjern og Rakketjern i Hurdal kommune og Stor-Otten i Stange og Nord-Odal kommune. Kortet gjelder også for Risa og Stor-Byua.

Fiskekort koster Kr. 150.-

 

​​ ​Fiskekort kan kjøpes her:
​Statoil ​Eidsvoll Verk
Shell​ ​Eidsvoll (Sundet)
​Sporten ​Eidsvoll (Sundet)
​Kiwi ​Minnesund
​XL Bygg, Eidsvoll almenning ​Gullverket
Inatur

 

Kort kan også kjøpes på ved alle vann, da som SMS melding. Det står veiledning ved alle vann. 

 

Kjell Ivar Bjørn
90620850

Asbjørn Ranheim
96043233

Reidar Moen
90779836

Stian Martinussen
 

Arne Christian Aasbø
 

Lars Henrik Kristiansen