Jakt

Eidsvoll Skog JFF disponerer ca 110.000 dekar jaktterreng i Eidsvoll og Hurdal. Vi står for jaktkortsalg og opplæringsjakt.

Jaktutvalget består av en god gjeng der interessen for jakt og friluftsliv i naturen står sentralt.

Det blir årlig arrangert introjakt, info blir delt på Facebook og vår hjemmeside, når tid og sted foreligger

I vinterhalvåret drives støtteforing av rådyr etter behov, samt predatorbekjempning.

Vi håper alle jegere får en positiv opplevelse i våre terreng.

Ta gjerne bilder og send dem til oss.​

Oversikt over de forskjellige områdene:​

Område 2a - Hurdalsjøen øst (Eidsvoll kommune)
Område 2b - Hurdalsjøen øst (Eidsvoll kommune)
Område 2c - Hurdalsjøen øst (Eidsvoll kommune)
Område 3a - Hurdalsjøen øst (Hurdal kommune)
Område 3b - Hurdalsjøen øst (Hurdal kommune)
Område 3c - Hurdalsjøen øst (Hurdal kommune)
Område 4 - Hasler/Svangerud
Område 5 - Døli-Kinn/Strandsåsen
​Område 6 - Østsiden av Vorma, sør for odalsvegen
Område 7 - Østsiden av Vorma, mellom odalsvegen og Ninabben
Område 8 - Østsiden av Vorma, nord for Ninabben​

Last ned kart

Områdeansvarlig:

4-5 Audun Holtet 91650006.
2-3-8 Knut Stubergh 90104350
6-7 Andre Guldbrandsen Strand 48035225

Bomnøkler:

Medlemmer av Eidsoll skog JFF kan leie bomnøkler til Mathiesen Eidsvold Værk sine veier i Eidsvoll skog JFF sine terreng.​

Det gjelder kun for de som har utløst jakt- eller fiskekort, og som trenger å bruke nøkler for å fiske eller jakte i terrenget til Eidsvoll skog JFF

Nøkler kan leies hos:

Svenn Tore Granlund 91171266

Pris kr 30,- pr døgn, medlemskort må fremvises ved leie av nøkkel.
Husk å les reglene for bruk av nøkkel som står på kjøretillatelsen som følger hver nøkkel.

Kun en bil på en nøkkel og maks 3 døgn om gangen.

Rådyrjakt 2024

Søknader blir lagt ut senest innen 1. Mai
 

RÅDYRJAKT ESJFF

ESJFF forbeholder seg retten til å tildele/avslå/endre jaktområde i forbindelse med rådyrsøknader uten videre begrunnelse.

 

 • Rådyrjakt tildeles kun for medlemmer i Eidsvoll skog jeger og fiskeforening. Fordeling av kort skjer på bakgrunn av de enkelte søkers ønsker om jaktområde og korttype. Begrenset antall for jegere som bor utenfor Eidsvoll kommune. Avslag på søknad begrunnes ikke!
   
 • Det vil i 2023 kun være lov for innenbygds og jakte bukk på våre områder under bukkejakten (10.8-24.09). Ved kjøp av bukkekort, må bestått storviltprøve fremvises.
   
 • Feller du en bukk på området kan det være mulighet for å få kjøpt et nytt kort. Dette gjelder kun for områdene 2, 3, 6 og 7. Nytt kort må kjøpes av kortselgere.
   
 • Under den ordinære rådyrjakten vil det bli utstedt eget kort for ordinær jakt på rådyr med mulighet også for utenbygdsboende å søke.

  Områdene vil være oppdelt på samme måte som i bukkejakta, med unntak av område 2 og 3.
   
 • For å kunne jakte både bukk/ordinær jakt på rådyr, må du kjøpet eget kort som gjelder for dette (se prisliste).

 

 • NB! Rapportering av skutt vilt:

når du har skutt dyret ditt, skal hjørnet på jaktkortet rives av. Legg jaktkortet ditt med det avrevne hjørnet på dyret og send bilde av dette til [email protected] FØR dyret fraktes ut av terrenget.

Bilde av hele dyret, hode godt synlig. Pass på at jaktkortnummeret er synlig på meldingen. Skriv også i mailen om det er geit, killing eller bukk. På de områdene dette ikke er mulig pga dårlig dekning eller lignende skal det gjøres så fort som mulig.

 

 • All kjøring på private skogsbilveger, det vil si veger der man ikke får leid bomnøkkel av Esjff eller betalt vegavgift skal det avtales med grunneier før man tar i bruk. Esjff har ingen avtale om at de som kjøper kort av oss kan bruke disse private vegene.
   
 • All jakting skal foregå minimum 200 m unna bebodde hus og bygninger. Det må også vises hensyn til beitedyr/husdyr som ferdes i eller i nærheten av våre jaktområder.
   
 • For bruk av løs på drevet halsende hund krever vi at hunden har bevis på at den er sauren.
   
 • All jakt skal foregå i utmark, Esjff har ingen avtale om jakt på innmark.
   
 • Vi har en relativt god bestand av rådyr på våre områder og denne ønsker vi å ivareta. Derfor oppfordrer vi våre jegere til å la voksne hundyr få passere slik at vi kan fortsette å høste av den gode bestanden i årene som kommer også.
   
 • Alle som kjøper rådyr/småvilt kort av oss kan også jakte rev og annet smårovvilt på dette kortet.
   
 • NB!!

Alle som løser rådyrkort/småviltkort SKAL sende inn fellingsrapport (jaktkort) når jaktsesongen er over, (selv om det ikke er felt dyr). Kortet sendes til adressen som står på jaktkortet.
Fellingsrapporten kan også sendes pr.mail til [email protected].

Ved unnlatelse av å sende inn fellingsrapport ved felt dyr, kan medføre at man ikke tildeles rådyrkort det/de neste årene.
 

NB! Rapportering av skutt rådyr:

når du har skutt rådyr, skal hjørnet på jaktkortet rives av. Legg jaktkortet ditt med det avrevne hjørnet på dyret og send bilde av dette til [email protected] FØR dyret fraktes ut av terrenget.

Bilde av hele dyret, hode godt synlig. Pass på at jaktkortnummeret er synlig på meldingen. Skriv også i mailen om det er geit, killing eller bukk. På de områdene dette ikke er mulig pga dårlig dekning eller lignende skal det gjøres så fort som mulig.

 

Til slutt vil vi ønske alle våre jegere skitt jakt og oppfordre til å ta godt imot våre jaktoppsyn som vil ferdes på våre områder i løpet av høsten.

ESJFF JAKTUTVALGET

Eidsvoll skog jeger og fisk har en årlig rovviltkonkurranse som strekker seg fra kalenderår til kalenderår, altså fra 01.01 til 31.12 hvert år.

De ulike artene gir ulik poengsum, som vist nedenfor:

Art

Poeng

Rødrev

50

Mår

50

Grevling

25

Mink

25

Nøtteskrike

15

Ravn

15

Kråke

10

Skjære

5

Røyskatt

5

 

Kriterier er at viltet er skutt i Eidsvoll kommune eller i tilknytning til foreningens terreng.

Rovvilt registreres hos de respektive viltkontrollørene

Tom Martinsen 901 77 958

Knut Stubergh 901 04 350

 

Det blir avholdt kåring på årsmøtet årlig.

 1. Plass - kr. 3000,- og vandrepokal
 2. Plass - kr. 2000,-
 3. Plass - kr. 1000,-

 

Priser for 2023

Rådyr, ordinær

1300,-

 

Rådyr, bukk

1500,-

 

Rådyr, bukk/ordinær

1800,-

 

Kombi rådyr/småvilt (ikke bukk)

2700,-

 

Rådyrkort nr.2

700,-

 

Småvilt sesongkort

1800,-

3000,-

Småvilt 1 døgn

300,-

600,-

Småvilt 3 døgn

600,-

1200,-

Småvilt uke

1000,-

2000,-

Trening av hund (medlemmer)

550,-

Gjelder kun i perioden 21.8 – 09.09

Vinterkort Hare

250,

 

Ettersøksavtale

150,-

 

Rovviltkort

Gratis, ta kontakt med kortselger.

 


Kortsalg

Langtonhytta 7. og 8. august kl. 18:00-20:00

Rådyrkort: Et rådyrkort gjelder for et dyr. Felles det rådyr, og man ønsker å jakte videre, er det muligheter for å kjøpe nytt kort hvis det er ledige kort på området . Pris for tilleggsdyr er kroner 700,-. Følgende områder er det mulig å kjøpe tilleggskort på under ordinær jakt: 2,3,6,7. Esjff forbeholder seg retten til å stanse muligheten for salg av tilleggskort hvis uttaket av dyr i bestemt område har vært stort. Tilleggskort kjøpes av kortselgere:

Bukkejakten er KUN FOR INNENBYGDSBOENDE OG SOM ER MEDLEM I ESJFF.

Det kan være mulig å kjøpe et kort nr 2 under bukkejakta.

NB: kjøper man bukkekort, vil ikke dette gå automatisk over til ordinær rådyrjakt. Ønsker man å jakte bukk/ordinær må man søke på slikt type kort.

Kortselgere

Knut Stuberg 901 04 350
Sven Tore Granlund 911 71 266
Andre Gulbrandsen 480 35 225
Audun Holtet 916 50 006   
Raymond Store 959 45 366
Tor Arne Karlsen 957 55 646

 

Rådyrkortene er delt opp på følgende måte:

 • Kun bukkekort
 • Rådyr ordinær (gjelder fra og med 25. september)
 • Bukk/ordinær

Under ordinær rådyrjakt er det mulighet for medlemmer bosatt utenfor kommunen å søke.

 

Ved etablering av jaktlag:

Jaktlag: Ønsker man å jakte som et lag kan man søke om dette. Dette foregår slik at alle som skal være en del av laget må søke og få rådyrjakt på det aktuelle området. De jaktkortene laget da disponerer, kan alle på laget skyte på. Hvis laget feller dyr på alle kortene, kan laget deretter kjøpe et og et nytt kort hvis kvoten for det aktuelle området ikke er oppfylt. Deltakerne i laget må være bestemt ved jaktstart. Andre kan ikke bli en det av laget senere, uten og eventuelt ha kjøpt jaktkort for gjeldende område selv.

Leder av jaktlaget:

Medlemmer av jaktlaget (maks 6 deltagere):

 

Utøvelse av jakt for jaktlag:
Innehaver av ubenyttet jaktkort må være med på jakten om dette kortet skal fylles.

Eks. Hvis du selv har felt dyr på eget kort og skal fortsette å jakte på andre lagmedlemmers kort, må kortets innehaver være med. Når dyret er felt skal kortet som har blitt benyttet under jakten tas bilde av sammen med dyret og sendes inn til rapportering. Dette skal sendes inn til: [email protected]

ESJFF forbeholder seg retten til å tildele/avslå/endre jaktområde i forbindelse med rådyrsøknader uten videre begrunnelse.
 

Ofte stilte spørsmål

 

Kan jeg få to jaktkort i bukkejakta?

 • Nei, det er begrenset til kun 2 kort pr person i bukkejakta.

 

Kan utenbygdsboende søke bukkejakt?

 • Nei, bukkejakten er forbeholdt innenbygdsboende.

 

Kan jeg jakte i hele område 3 (3a,3b,3c) under ordinærjakta, dersom jeg har kort i ett av disse områdene?

 • Ja, under ordinærjakta blir område 3a, 3b og 3c slått sammen til ett område.

 

Kan jeg jakte i hele område 2 (2a,2b,2c) under ordinærjakta, dersom jeg har kort i ett av disse områdene?

 • Ja, under ordinærjakta blir område 2a,2b,2c slått sammen til ett område.

Kan jeg jakte på innmark?

 • Nei, jakt på innmark er forbudt.

 

Kan jeg kjøre på private veier?

 • Ved kjøp av kort på våre terreng medfører ikke retten til å kjøre på private veier.

Jakttider

Rådyr
Rådyrbukk f.o.m 10. august. Bare med rifle og uten bruk av hund.
Vanlig rådyrjakt. 25. september - 23. desember.

Fugl
Ringdue 21. august - 23. desember.
Skogsfugl 10. september - 23. desember.

Hare
10.september - 28./29.februar.

Rovvilt
Rødrev 15.juli - 15.april.
Mår 1.november - 15.mars

Øvrige viltarter følger de offentlig fastsatte jakttidene i jakttidsforskriften.

Opphold i all jakt foreningen disponerer den første 10 dagene i elgjakta, det vil si 5. - 15. oktober.


Jaktregler

Her følger de viktigste reglene for jakt på Eidsvoll skog JFF sitt terreng. I tillegg må du som jeger forholde deg til øvrig regelverk fastsatt av offentlige myndigheter.

​​​​​​§ Eidsvoll Skog JFF disponerer ca. 110 000 dekar jaktterreng i Eidsvoll og Hurdal kommune. Det henvises til det til enhver tid gjeldene jaktkart, finnes på våre hjemmesider.

§ Eidsvoll skog JFF har fri kvote på jakt på rådyr i noen av terrengene, mens andre terreng har kvote. I våre kovtefrie områder, kontakt områdeansvarlig for å få kjøpe tilleggskort. For å løse rådyrkort må tilgang til godkjent ettersøkshund dokumenteres.

§ §Eidsvoll skog JFF sine terreng følger det nasjonale regelverket angående jakt med hund. Det er krav om sauerenhetsbevis for all jakthund trening og hundejakt på foreningens terreng før 4 oktober.

§ Trening av hund er tillatt fra og med 21. August Når hund er bufetestet og godkjent. Det må være løst treningskort eller årskort på småvilt/rådyr.

§ Toppjakt med rifle er ikke tillatt.

§ Bruk av stålhagl er forbudt.

§ Jaktkortinnehaver plikter å gjøre seg kjent med gjeldene lover og regler, sentralt og lokalt.

§ Det er ikke tillatt å jakte småvilt, eller trene hund, de første 10 dagene i elgjakta fra og med 5. oktober til og med 15. oktober. 

§ Alle jaktrelaterte aktiviteter på innmark/dyrket mark er forbudt. Bilkjøring på innmark er forbudt. Jaktkartet gir en oversikt over hvilke eiendommer som er med i jaktterrenget, merk her at det kun er utmark som er å betrakte som jaktterreng. 

§ Det skal leveres fellingsrapport innen 10. januar påfølgende år, uavhengig av fangst eller ikke.

§ Jakt- og treningskort skal kjøpes før jakta eller treningen med hund begynner. Husk at kortet også skal medbringes når du er på jakt eller trening med hunden.

§ ​Duejakt tillates på innmark, men kun med grunneiers tillatelse.

§ Rapportering av skutt Rådyr: når du har skutt dyret ditt, skal hjørnet på jaktkortet rives av. Legg jaktkortet ditt med det avrevne hjørnet på dyret og send bilde av dette til [email protected] FØR dyret fraktes ut av terrenget. Bilde av hele dyret, hode godt synlig. Pass på at jaktkortnummeret er synlig på meldingen. Skriv også i mailen om det er geit, killing eller bukk. På de områdene dette ikke er mulig pga. dårlig dekning eller lignende skal det gjøres så fort som mulig.

§Rapportering av småvilt, følger inatur. Rapporteres etter endt tur, eller etter endt sesong, alt ettersom hva slags kort man har.

§ Ang bilkjøring: Det følger ingen rett til kjøring på private veier, ved kjøp av jaktkort i våre områder. Ved kjøring på privat vei skal det foreligge en avtale med grunneier først. Med privat veg menes vei man ikke kan betale bomavgift på eller er stengt for allmenn ferdsel.
 

Annet

- Brunfugl (røy og orrhøne) er fredet.

- Avtale om ettersøkshund kan gjøres med Eidsvoll Skog JFF ettersøksring.

- Vi oppfordrer alle jegere til å melde mistenkelige hendelser, eller saker som ikke er forenlige med våre verdier. Gjøres på mail

Tor Arne Karlsen
E-post
95755646

Audun Holtet
E-post
91650006

Tom Marthinsen
E-post
90177958

Knut Stubergh
E-post
90104350

Raymond Store
E-post
95945366

Morten Martinsen
E-post
48228866

Torfinn Morterud
E-post
47460678