Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

Informasjon om skytebaner kommer.

Inntil videre kan aktivitetskalender benyttes.

Stein Erik Risbø
92457188

Tor Fodstad
41905078

Marthe Halvorsen
98102110

Morten Moen
40110768

Torgeir Solum
47672157