MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Småviltjakt

Jaktterrenget for småvilt er på ca 30.000 dekar og grenser mot Vøyen terrenget i sør, Skogbygda i øst, Eidsvoll i nord og mot riksveg 177 i vest.

Variert god biotop med både gammelskog og myrer. Har gode bestander for tiden, både når det gjelder hare og skogsfugl.

Foreningen har kart over terrenget. Jakttider 10/09-04/10 første periode, og 20/10-23/12 andre periode. (reguleres hvert år). Vinterjakt på hare fra 2/1 til 28/2 hvis snøforholdene tilsier det.

Kontakt jaktledere i elglagene for informasjon om hvor de jakter under samjakten. (i starten av andre periode, til de har fylt opp kvotene)

Husk rødt hodeplagg under jakten.

For mer info, se: http://www.fenstadjff.no/smaviltjakt