MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Holter Jeger og Fiskeforenings (HJFF) område ligger i hjertet av Romeriksåsen.

Holter Jeger og Fiskeforenings (HJFF) område ligger i hjertet av Romeriksåsen. Terrenget er for det meste småkupert og fremkommeligheten er generelt god. HJFF administrerer drøyt et tjuetalls vann. Her har det opp igjennom årene blitt drevet en utstrakt kultivering. I første rekke kalking og utsetting av Ørret, det settes ut ca. 500 fisk hvert år. Hovedtyngden av denne fisken settes i vann der fisken ikke gyter (manglende gytebekker).  Området er åpent for fiske hele året, begrensninger for motorisert ferdsel er: Bom på veien til Bekkestua.

Bom på veien til Raudfjell.

Bom på veien Øyungen Nord.

Bom på Grøsåkervangen (Øyungsvegen) er stengt i Vinterhalvåret

Bom innenfor bomkasse i Øyungsvegen er stengt i teleløsningen på våren. Da er all motorisert ferdsel inn i Skogen forbudt.

 

Det selges fiskekort gjennom iNatur, Coop Eltonåsen, VIPPS og i bomkasse i Øyungsvegen. Prisene er som følger:

Dagskort kr. 75.00

Tre døgn kr. 150.00

Årskort kr. 400.00

Årskort familie kr. 500.00 (Samme adresse!)

For barn under 16. år så er fisket gratis, men det er ønskelig at det tas ut fiskekort i bomkassa og at det registreres der på vanlig måte.

 

 

Det er ikke tilrettelagt for handicappede i vårt område, men i nordenden av Øyungen er det lett tilgjengelighet for denne gruppen.  En tur til Lille Skjellbreia kan også anbefales. Her er det flotte muligheter for overnatting like ved veien og vannet. I dette vannet er det mye men, litt småfallen fisk. Ørret for det meste. Vi har flere rene ørretvann, men i de fleste vannene er det en blanding av Ørret og Abbor. Mange vann ligger lett tigjenngelig i nærheten av veier, generelt så biter vel fisken minst like bra der det er mindre fisketrykk. Noen favoritter er Trestikka, Østre Buevann og Øyungen på Nittedalssiden.

 

Vi setter pris på om dere vil dele noen gode fiskehistorier med oss her på FB, og alle som er interressert er velkommene til å hjelpe oss på dugnader. Opplysninger om disse blir lagt ut her på denne siden.

Husk å forlat marka i den forfatningen du ønker å finne den i. Respekter reglene for bruken av åpen ild.

 

Da ønsker vi alle god tur på åsen og SKITT FISKE

 

Helge Lundby

Leder fiskestell

 

 

 

Leder for fiskegruppa er Helge Lundby. For spørsmål kan du ta kontakt med han på mobil : 91876981 eller mail

.