Jakt

Noen av jaktutvalget´s oppgaver er å stå for rådyrtrekkingen og fellesjaktene.

ALLE SOM SKAL JAKTE I REGI AV NESODDEN JFF MÅ KJØPE JAKTKORT, DETTE KOSTER 300 KR VIPPS: 526233

Jaktutvalget avholder jaktmøte hvert år i juni for å foreta rådyrtrekkingen, her kan alle med gyldig jegeravgift, gyldig medlemskap i Nesodden JFF og har gjennomført dugnad være med på trekking av et rådyrkort og kjøpe jaktkort. Antall dyr som skal felles bestemmes hvert år av Nesodden viltnemd. 

Liste over de som får tildelt dyr i de ulike terrengene sammen med annen nødvendig informasjon, vil bli lagt ut på hjemmesiden etter jaktmøtet.

Fellesjakt på rådyr

Jaktutvalget organiserer fellesjakt hver høst. Her kan alle som har kjøpt jaktkort samt førstegangsjegere og de som har bestått jegerprøven tidligere på året delta. Vi oppfordrer de som har rådyrkort i de aktuelle terrengene om å delta på fellesjakta. Dette er en meget sosial og hyggelig jakttur med mange deltakere. Fellesjakten foregår i hovedsak siste lørdag i oktober og november. Se aktivitetskalenderen for ytterligere opplysninger.

Fellesjakt nr1 2020.png

Jaktutvalget har også ansvaret for at det er ettersøkshunder tilgjengelig for medlemmene under hele rådyrjakta. Dette er gratis tilbud til de som jakter i foreningens terrenger.​​

Vi har ettersøkskontrakt med:

Mette Fevang tlf: 996 23 657

Kjell Ødegård tlf: 907 63 414

 

All skogsfugl er fredet på Nesodden.​

 

 

 

Even Agerup -53098.jpg

 

 

Info om jaktåret 2024 kommer når vi vet kvota

Anbefaler dere å lagre nummeret til Mette og Kjell da det er disse vi har ettersøksavtale med

Mette Fevang tlf: 996 23 657

Kjell Ødegård tlf: 907 63 414

 

Felte rådyr skal umiddelbart rapporteres til en av Jaktutvalgets

medlemmer. Ta med kjønn og alder, eventuelt bilde.

Sendes til:

Øyvind Johansen 90765580

oyvind@hagespesialisten.no​​

Henrik Jensen 95050536

 

Pris for «bukkekort» kr 800,- fra 10. august.

Ordinært rådyrkort 25. september- 23. desember

Kr 500,-

Jaktkort som før kr 300,- 

Vipps nummer: 526233

 

For å kunne søke om fellingstillatelse på rådyr må en ha gjennomført en dugnad, ha gyldig medlemskort i Nesodden JFF og betalt jegeravgift til staten. De som ønsker å jobbe dugnad må forholde seg til de oppsatte datoene. Dugnader utenom fastsatte datoer kan ikke garanteres. Godkjent dugnad må være på minst 5 timer.

Trekkingen av rådyr er forbeholdt innenbygdsboende medlemmer.

Påmelding er via hjemmesiden. Skriv hvilken skog dere ønsker dyr, To skog, Bjørnemyr eller Svestad skog. Se kart lenger ned på siden. Gjerne også et andrevalg og type kort (bukkekort eller ordinært rådyrkort)  Det blir lagt opp til at alle i utgangspunktet får dyr i ønsket skog, også de som hadde dyr i fjor. Jaktutvalget setter en egen grense på antall fellinger i de ulike skogene og kan eventuelt fordele jegerne på de tre ulike terrengene dersom det er behov for det. 

Vi sender ut kart og jakt instruks på mail etter endt trekning.​

Dersom dere skal jakte med rifle må godkjent skytterprøve legges ved.

Legg også ved betalt jegeravgift.

​Det forutsettes at det blir vist en høy grad av aktsomhet, og at det blir tatt hensyn til allmenheten, da dette er områder som er flittig brukt blant annet turfolk og joggere.

Nesodden JFF har disse terrengene:

Svestad skog:

Jakttiden er mandag - lørdag hele dagen 

Søndag fram til kl 12:00

Kanal jakt 5

Kart

 

Bjørnemyrskog:

Jakttiden er mandag - fredag hele dagen

Lørdag og søndag fram til kl 12:00

Kanal jakt 4

Kart

 

To-skog:

Jakttiden er mandag - fredag hele dagen

Lørdag og søndag fram til kl 12:00

Kanal jakt 3

Kart

Rødrev_revebooking.jpg

 

 
Revepost med lys og åte.

​​​På Labråtan ved haglebanen i Svestadskogen er det lagt til rette for spennende åtejakt på rev. I loftsvinduet er det montert et grønt åtelys, drevet av bilbatterier og solcellepanel. En gammel lenestol er der så man kan sitte godt i vinduskarmen med vinduet på gløtt.

Det er en propanovn som kan benyttes på kalde netter også. Åtet er 65 meter i fra huset og er et fint riflehold. Husk å utøve god sikkerhet og et godt innskutt våpen.

Det blir også i år reservert et rådyrkort til neste års jakt til den som feller flest rev i løpet av jakttiden som er 15/7-15/4

1. Reserver plass og tid på Facebook

På Facebookgruppa «Reveglugga på Labråtan» ligger det en kalender som du kan klikke deg inn på, finne et ledig tidspunkt, reservere tid og nærmere informasjon om nøkler til huset.mm

2. Adkomst til reveposten 

Reveposten ligger et lite stykke inn i skogen, det er et rolig og avskjermet område hvor reven føler seg trygg, men hvor den også er meget var for forandringer, lyder og lukter.  Parker bilen nede ved Rognskjærdammen. Det er en bred veiskulder og god plass til en bil eller to rett syd for dammen.  Der går det en sti inn som går ganske rett opp gjennom skogen til Haglebanen. Lurt å ta turen i dagslys første gangen for å gjøre seg kjent med stien.

Eller så kan man parkere i Tjernsbråteveien.

Glugga by night.jpg
Gludda
 

  Skitt jakt !  Hilsen Jaktutvalget

Ringduejakt.jpg

 

21. august er det oppstart for jakta på ringdue.
 

Det skal ikke jaktes duer før jordene er tresket, vennligst respekter dette.

Disponible terreng:

Munkerud

KUN JAKT PÅ ETTERMIDDAGEN

Munkerud.png

Storerud

Storerud.png

Dersom det er flere jegere ved samme jorde tilkjennegi dere for hverandre slik at alle vet hvor de forskjellige sitter

Due jakt er ei sosial jaktform dersom man jakter flere sammen. Da kan man gjerne sitte under samme kamuflasjeduk og skyte på skift, eller dele opp i hver sin skuddsektor. Så lenge dere sitter i ro, lar ikke duene seg skremme av om dere prater.

Det skal alltid vurderes sikker sone før skudd avfyres. Terrengene grenser til bebyggelse og veier, og sikker skytesone kan som en tommelfingerregel være å gange haglestørrelse med 100. Altså som et eksempel vil en haglestørrelse på  3,25mm gi en sikkerhetsavstand på 325m (samt i en vinkel på 20 grader til sidene).

 

Wehunt

Jegere med jaktkort på foreningens terreng forplikter

av sikkerhetsårsaker å benytte Wehunt under jakt. Da

kan jegerne se hverandres posisjon og det blir også

lettere å samarbeide.

 

Bruksanvisning

 

Her er kodene du kan bruke:

 

Bjørnemyr Skog: PFJ000

 

To Skog: NQN578

 

Svestad: QAL963

 

Duejakt:


Munkerud vest: HSR602

 

Munkerud øst: PWR497

 

Storerud: KYO212

 

Nordjordet: NMD150

 

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.