Årsmøteinnkalling 2024

Innkalling og sakspapirer til årsmøte i OJFF

Publisert: 02. februar 2024 kl. 19.34

Sist oppdatert: 18. mars 2024 kl. 12.38

Vi innkaller til årsmøte
Tid: Onsdag 20. mars 2024 kl 18:30 
Sted: "Vellet" - grendehuset på Oppegård, Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård

Saksliste (foreløpig)

 1. Konstituering av møtet
  • Godkjenning av innkallingen
  • Godkjenning av dagsorden
  • Godkjenning av forretningsorden
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av sekretær
  • Valg av tellekorps
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 5. Retningslinjer for foreningsdriften
 6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 7. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
 9. Valg av styre i henhold til § 8
 10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 11. Valg av valgkomite på tre medlemmer
 12. Valg av revisor(er)
 13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
 14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

 

OBS: Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 6​. mars. Forslag sendes til: styret(krøllalfa)oppegardjff.no​ 
 

Alle årsmøtepapirer og regnskaper vil være tilgjengelig nedlastbart på vår hjemmeside etterhvert som de blir klare (det blir IKKE laget kopier for utdeling på møte). Ellers blir det som vanlig sosialt samvær med enkel servering og ​forfriskninger før det formelle møtet starter kl 19:00. 

Hvis du ikke mottar varsel om årsmøtet på epost og/eller sms, da bør du oppdatere kontaktinfo på Min side

Vel møtt​!

Sakspapirer følger nedenfor (når de er klare):