Samarbeid med Hellerasten skole

Det er veldig hyggelig at Hellerasten skole vil samarbeide med oss i undervisningen.

Publisert: 29. mai 2023 kl. 07.34

Sist oppdatert: 29. mai 2023 kl. 07.33

Også i år ble Gjersjøelva Natur- og Kulturpark (GN-K) og Fiskeutvalget og Oppegård Jeger- og Fiskerforening (OJFF) invitert til å delta på Hellerasten skoles friluftsdager. 3 klasser fra 8.trinn deltok. Arrangementet begynte ved Oppgangssaga og Museet med historiefortelling om området og demonstrasjon/kjøring av Saga. Det ble også en guidet tur langs den historiske elva hvor det ble fortalt om alle Oppgangssagene, Kruttmøller og virksomheten som var der i gamle dager. Det ble også fortalt om Habitattiltakene for Sjøørret og Laks som OJFF arbeider mye med. Deretter var GN-K og OJFF også invitert til å holde en presentasjon på skolen hvor det ble foredrag om elvas historie, dyrelivet langs elva, fiskene i elva, og om foreningens allsidige aktiviteter. Det virket som at elevene og lærere syntes dette var et hyggelig tiltak og elevene var engasjerte. Vi stiller gjerne opp ved en senere anledning.

Foredrag på skolen.JPG
Foredrag på skolen
Demo av Saga.jpg
Demo av Saga
Foredrag ved Saga.jpg
Foredrag ved Saga
Guiding langs elva.jpg
Guiding langs elva