Kaffebål ved Ramstadsjøen en grytidlig morgen i mai

Fiskeutvalget

​​​​​​​​Fiskeutvalget har gjennom flere år drevet aktivt kultiveringsarbeid i Rælingsmarka. Disse vannene har i dag en god bestand av ørret.

​Fiskeutvalget har gjennom flere år drevet aktivt kultiveringsarbeid i Rælingsmarka. Disse vannene har i dag en god bestand av ørret.

Hvert år blir det tatt vannprøver og satt ut ørret. Kalking blir gjort i de vann hvor dette er nødvendig. Tynningsfiske etter mort foretas tidlig på sommeren, slik at denne arten ikke "overbefolker" vannene.

Vi har som mål å få alle vannene opp på et nivå hvor man har muligheter til å kunne få, ikke bare mye, men også stor fisk så både unge og gamle skal ha muligheter til å kunne drive et interessant sportsfiske.

Vi har en egen gjeng innad i fiskeutvalget som jobber aktivt med å rydde og tilrettelegge gytebekker. Vi ser nå at dette arbeidet har fungert som planlagt. 

Hvis du vil fiske i våre vann må du ha fiskekort om du er over 18 år. 

Du kan velge mellom døgnkort, 3 dagers kort og årskort. Prisen er som følger:

  • Døgnkort:  90,-
  • 3 dagers kort: 200,-
  • Årskort: 500,- (Som medlem i foreningen får du 200,- i rabatt på årskort.) 

Bli medlem her

Fiskekort kan kjøpes følgende steder:

Regler for våre vann
Bruk av garn, reiv, oter, lystre, ståsnører og levende agnfisk er forbudt. Det er også forbudt å fiske fra båt, kano, bellyboat o.l. med unntak av Åmotdammen. Det er ikke lov å ta med seg mer enn 3 fisk pr. fisker pr. døgn. (med unntak av Ramstadsjøen, der er det ikke bag limit)

 

 

 

Ramstadsjøen

Abbor, mort og ørret. Rælingen Jeger- og Fiskerforening sitt flaggskip. Ørretfangster i fra 150gr opp mot flere kilo i dette vannet. Her kan du virkelig komme i kontakt med storvokst ørret på en god dag. Mange fine teltplasser rundt hele vannet. Du kan gå inn i fra Marikollen, Joker Hektnersletta eller fra skytebanen.

Tristillen

Mort og ørret. Spennende fluefiskevann, mange fine myrer rundt vannet. Pass på enkelte steder hvor du tråkker. God bestand av ørret, her kan du få fine fangster på riktig dag. Det er tatt ørret på over kiloen her. Ørret rundt 500gr er vanlig.

Nessetertjenn

Abbor, mort og ørret. Blandet bestand av villørret og utsatt fisk. Nå er du virkelig inne i villmarka.
Ørret i fra 200gr og oppover. Ligger ca 50 min i fra Myrdammen.

Langtjenn

Abbor, mort og ørret. Et villmarksvann som ligger 10 min innenfor Mørkåstjenn. Kronglete vann å gå rundt, men et meget spennende vann. Det blir ikke fisket så mye her som i de andre vanna. Muligheten for å få stor fisk er til stede.

Fiskelausa

Abbor og Ørret. Gyting påvist. ørret i fra 200gr og oppover.

Mørkåstjenn

Abbor, mort og ørret, 10 min i fra Merratjerna.
Stort sett de samme fangstene som i Merratjerna. Fine teltplasser rundt vannet.

Gryta

Ligger 10 min i f​ra Myrdammen. Her er det abbor og Ørret. Ørret i fra 300gr og oppover. Blandet bestand av villørret og utsettsfisk. ørret på 4-5 hekto er ikke uvanlig.

Myrdammen

Put&Take-vann. Fiskebestand er abbor, gjedde, ørret, mort og karpefisker. Dette er et typisk nærvann. Her blir det satt ut store mengder fisk av fin størrelse hvert år. Det går noen skikkelige rugger her. Dette vannet er også tilrettelagt for rullestolbrukere.

Merratjerna

(Nordre og Søndre): Abbor, mort og ørret.
God bestand i begge vann. Ørret i fra 400-800 gr. Hovedsakelig utsett.

Åmotdammen

Åmotdammen er et nærvann med flotte fasiliteter, og Rælingen JFF og Lørenskog JFF slipper ut mange hundre ørret hvert år slik at innbyggere i alle aldre kan prøve fiskelykken. I tillegg finnes store gjedder og stor abbor, samt mort. Vi utfører fiskeoppsyn på Åmotdammen og fiskekort for deg over 18 år er påkrevet.
Fiske fra kano og kajakk er lov. NJFF har plassert ut en båt her som du kan benytte gjennom www.minebater.no

RJFF_Båt.jpg
Foto: Stein Ivar Iversen/Turgutta.no

Er du medlem i vår forening, eller en annen i NJFF er du også medeier i snart 150 båter over hele Norge. 

Vi i RJFF har vår båt plassert på Åmotdammen. Den kan bookes gratis gjennom sommerhalvåret.

En fin måte å se Åmotdammen fra en annerledes vinkel. 

Du finner all informasjon du trenger om båten ved å klikke linken under her. 

Book båten her