Hundeutvalget

Hundeutvalget i Rælingen JFF har som formål å legge til rette for positivt hold av jakthunder i Rælingen. Det er hovedsakelig fuglehunder som er med i gruppa, men alle er selvfølgelig like velkommen. Mange av våre aktiviteter passer like godt for harehunder og elghunder som for fuglehunder.

Saueaversjon.jpg
I hht lov om dyrevelferd (FOR-2008-03-14-256) skal aversjonsdressuren utføres av autoriserte instruktører.

Hundeutvalget i Rælingen JFF gjennomfører saueaversjonsdressur hver torsdag. Første oppstartdato for aversjonsdressur er torsdag 8. juni 2023.

I de fleste beiteområder i Norge, kreves det at hunder har sauereinhetsbevis for at den skal kunne slippes for trening eller jakt. Dette er for å unngå skader på sau og annet bufe. Mange grunneiere krever at dette beviset ikke er eldre enn 2 år. Et slikt bevis får man når hunden ikke lenger viser interesse for sau.

​Saueaversjon utføres med et elektrisk halsbånd, som avgir et lite strømstøt, dersom hunden jager etter sauene. Det er kun godkjente instruktører i samarbeid med lokallag av NJFF, som kan utføre aversjonsdressur.
 

VIKTIG:
Før hunden kan gjennomføre aversjonsdressur, må den gå med et tilvenningshalsbånd som likner på det elektriske halsbåndet i 2 uker, når den går ute. I tillegg skal den fortsette å gå med tilvenningshalsbånd ca. 1 uke etter at testen er gjennomført.

Dette for at hunden ikke skal assosiere evt. strømstøt under testen med det nye og uvante halsbåndet. Tilvenningshalsbånd kan du enkelt lage selv ved at du fester 1 stort rundt batteri med tape til et bredt halsbånd eller du kan bruke et GPS halsbånd. Det er viktig at det strammes godt slik at det ligger tett inn til hundens hals. Last ned mer informasjon her.
 

Er det første gang hunden din skal til saueaversjon? Dette kalles Aversjon 1. og 2. gang i bestillingssystemet. Hunden skal testes to ganger, og det må gå minimum 2 uker mellom første og andre gangs test. Husk derfor å melde hunden på to kvelder (to ganger) når den ikke har vært på aversjonsdressur tidligere. NB! På første test (1. gang) er det meget vanlig at hunden jager sau. Det er derfor hunden må testes en gang til (2. gang). De fleste hunder består testen etter 2. gangs test, men de som ikke gjør det må tilbake for flere tester inntil hunden ikke lenger viser interesse for sauene. Slik ekstra testing kalles Retest i bestillingssystemet, og avtales først etter rådføring med aversjonsinstruktør.

Fornyelse av aversjonsbevis kalles Retest i bestillingssystemet. Hvis hunden feiler testen bør det gå minimum 2 uker mellom første retest og ny retest.

 

Ta med deg følgende til aversjonstesten:

• Hundens registreringspapirer fra NKK

• Alternativt dokumentasjon på ID merking

• Ved fornyelse av bevis, skal utstedt bevis på bestått aversjonsdressur medbringes.

Hvor: Aversjonsdressuren foregår på Nes gård på Nordby i Rælingen. Nesvegen 101, 2009 Nordby

 

 

Priser:

Medlem aversjon 1. og 2. gang: 400,- (200,- pr. gang)

Ikke medlem 1. og 2. gang: 1000,- (500,- pr. gang)

Medlem retest: 300,-

Ikke medlem retest: 600,-

Ønsker du å bli medlem i vår forening gjør du det her

 

Ved eventuelle spørsmål kontakt:

Jørgen Kvandal​  mob: 902 18 106

Morten Skage    mob​: 952 81 170

Dressurtrening i regi av hundeutvalget i Rælingen JFF er åpen for alle som har, eller er interessert i jakthunder.
 

​​Vi møtes, på parkeringsplassen ved Rælingen kirke. Adressen er : Kirkevegen 20, 2008 Fjerdingby


Dressurtreningene er populære. På det meste har det vært opp mot 40 hunder og førere, samtidig. Hundeutvalget stiller hver treningskveld med 3 godkjente jakthund-dressurinstruktører. 

Her kan dere parkere:

Parkeringog trenig.jpg

Hundene deles i 2 grupper etter alder og/eller dressurerfaring. Dersom en av gruppene fortsatt er stor, deler vi gjerne opp denne også, slik at det blir tre grupper med hver sin instruktør. 

Dressurelementene vi trener er jaktrelaterte. Så vi har hovedfokus på kontakt med fører, lineføring, fri ved fot, sitt/ bli sittende og innkalling.


Treningene starter opp rett etter nyttår og pågår til litt ut i juni. Deretter er det opphold gjennom sommeren og høstjaktperioden. Det startes opp igjen med treninger i månedsskiftet oktober/ november, og varer helt fram til jul. Se egen oversikt i RJFF’s aktivitetskalender.

RJFF arrangerer hvert år kurs for ekvipasjer som ønsker og få sin hund godkjent som offentlig godkjent ettersøkshund etter Miljødirektoratets retningslinjer eller bare trenger en godkjent premiering for sitt championat på blodspor.
 

Frank Brenn blodspor.jpg
Fotograf/tekst: Frank Brenn

Kurset passer for alle hunderaser, men er rettet først og fremt mot hunder som skal brukes i jakt sammenheng.

Det finnes flere typer blodspor men vi skiller på blodspor for brukshunder 600m i jakt sammenheng og blodspor for konkurranse 1000m.

I Rælingen Jeger & Fiskerforening så er trening vi kurser på rettet mot blodsporet, utlegging av spor, trening, gå sporet, trening av unghund og ikke minst gjennomgang av regelverket og krav til ekvipasjen for å kunne bestå blodspor og ferskspor prøven.

Formålet er i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer som sier følgende:

Blod- og fersksporprøver gjennomført etter regelverket Regelverk for blod- og fersksporprøver 2020.pdf (nkk.no)  har som formål å bedømme hundens evne, og ekvipasjens egnethet for ettersøk av skadet hjortevilt. For de hundene som kun skal bedømmes for å bli godkjent som ettersøkshund har regelverket et eget avsnitt. Dette regelverket er tilpasset Miljødirektoratet’s «instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer» fastsatt av Miljødirektoratet 1. januar 2017.

Vårt mål er og gi deg som deltager de kunnskapene som trengs for at du og din hund gjennom kurset og egentrening skal bestå prøven som godkjent ettersøksekvipasje.

 

Velkommen til kurs som blir annonsert med oppstart i Mai måned.

 

Har du spørsmål så kan du kontakte kursleder Frank Brenn på epost eller
mobil: +47 909 65 108

Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (2).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (4).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (10).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (29).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (31).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (34).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (39).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (47).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (48).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (60).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (64).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (67).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (69).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (79).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (92).jpg
Vintersamling Bergsjøstølen 2022 (88).jpg

 

Regler for avbestilling/kansellering av allerede påmeldte kurs/aktiviteter og turer i regi av Hundeutvalget finner dere her