Ramstadsjøens fremtid

Som mange nå har fått med seg har Rælingen kommune de siste årene planlagt en nedtapping av Ramstadsjøen i Østmarka for å drive nødvendig vedlikehold av demningene. Dette har Rælingen Jeger- og Fiskerforening jobben tett på Rælingen kommune for at skal skje på en slik måte at fiskemulighetene vil være til stede så raskt som mulig etter at vedlikeholdet er fullført.

Publisert: 25. juni 2023 kl. 18.56

Sist oppdatert: 25. juni 2023 kl. 19.04

Styret i RJFF ble derfor overrasket da Rælingen kommune på kommunestyremøte den 21/6 vedtok å se på mulighetene for å ikke å sette vannivået tilbake til dagens nivå etter vedlikehold, men i stede tappe Ramstadsjøen ned på ett mye lavere nivå permanent.

Ramstadsjøen_Drone.jpg
Ramstadsjøen slik vi alle kjenner den.

Det burde ikke være nødvendig å si hva dette vil gjøre med Ramstadsjøen som Rælingens beste fiskevann og turområde. Uten at vi har fått noe info om hvor mye lavere de ser for seg at det nye vannivået vil være, må vi gå ut fra at leveforholdene for den ørretstammen RJFF har brukt tiår på å kultivere i Ramstadsjøen vil bli totalt forandret.

Dugnadstimene, dybdemålingene og kartlegging av bunnforhold, kalking, og fiskeutsett vil være ødelagt i en håndvending. Området rundt vannet vil være fullstendig utilgjengelig i mange år fremover da dette vil være et gjørmete og ufremkommelig landskap. Hvor lenge det vil gå før det er mulig å bevege seg her kan man jo bare spekulere i. I begrunnelsen vil kommunen tilbakestille vannet til opprinnelig stand, men vi snakker da om å gå så langt tilbake i tid at det snart ikke er noen igjen i Rælingen som husker Ramstadsjøen på noe annet vannivå enn det vi har i dag.

Da saken om overføring av dammene til kommunen ble behandlet i 2017/2018 la kommunen stor vekt på Ramstadsjøen som frilufts område og skriver selv i sine sakspapirene:

«Rælingen kommune vil ikke rive damanleggene ved Ramstadsjøen og Åmotdammen, men ta vare på disse som viktige friluftsområder som brukes mye av befolkningen. Som statlig sikret friluftsområde er området ved Ramstadsjøen fra statlig hold ansett som et særskilt viktig område for friluftslivet, noe kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder i Rælingen understøtter. Den varierte naturen, vannspeilet og at naturen åpner seg i området, gjør at Ramstadsjøen er et turmål med høy kvalitet, spesielt for innbyggerne i Rælingen.»

Vi i styret ønsker å kjempe med nebb og klør for å bevare Ramstadsjøen som et fantastisk lavterskel fiske- og friluftstilbud til barnefamilier i Rælingen kommune.

Mvh Styret
Rælingen Jeger- og Fiskerforening

Vi setter stor pris på om du vil dele denne med så mange som mulig. Du kan bruke Fb dele knappen under bildet på toppen. På forhånd takk :)