Skijff Handicap trejtjern smalt.jpg
Fiskeplass ved Tretjern i Krokholmarka

Fiske

Ski JFF Fiskeutvalg samarbeider tett med OFA, Oslomarkas Fiske Administrasjon og utgjør OFA Lag 701.

​​​​FISKEKULTIVERING

Fiskeutvalge​t kultiverer totalt 15 vann. Dette innebærer både fiskeutsett, kalking og opprensking. Kultivering av vannene har vært utført i over 70 år. Vannene kalkes i dag ved hjelp av helikopter, ofte på sensommeren.
Kalkbrønnene som var satt opp mellom Tretjern og Paddetjern i Krokholmarka er nå fjernet. 
Fiskeutvalget i Ski JFF er også lag 701 i OFA. ​

Kart over OFA områdene.jpg
Fiskekortet til rundt 500 vann i Oslomarka.

FISKEKORT

For å fiske i vannene må det løses et vanlig OFA fiskekort. 
Fiskekort kan kjøpes hos Inatur​ eller på OFA sine sider.

Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka! 

Fiskesesongen i Oslomarka varer hele året, men det er fredet i elver, bekker og os i perioden 15. september - 15. november.

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF. (Kilde OFA) 

Mer informasjon finner du på OFA sin hjemmeside

Fiskeregler finner du her

OFA kart lag 701.jfif
OFA lag 701


TRETJERN

Tretjern har nå fått en tilpasning til funksjonshemmede. Arbeidet utføres av kommunen og Ski JFF.
 

MINE BÅTER

Link til båt i Børtervann

 

Vi oppfordrer alle til å ta med søppel hjem.