Hjortejakt

Hjortejakt i Tolga for medlemmer av Ski JFF fra 2024. Det er inngått avtale om hjortejakt for inntil 8 jegere

Nytt tilbud til våre medlemmer

Ski JFF har inngått avtale om hjortejakt i Tolga. Vi tilbyr jakt for 8 jegere inklusiv innlosjering.
Fra og med fredag 8. til og med søndag 10. november 2024, med ankomst torsdag kveld.

Det gis fellingstillatelse på 6 dyr fordelt på 4 voksne og 2 kalver. 1 kalv kan felles på kvoten til voksent dyr. Alt kjøtt fordeles likt mellom alle deltagere.

Pris er kr 5250,- pr. jeger inklusiv fellingsavgift og overnatting. Pris pr kg kjøtt er kr 99,- eks. mva.

Det ble felt 45 hjort i Tolga kommune i 2022-2023 (Kilde: SSB) 

Kart over jaktterrenget

Kart over jaktterreng Tolga.jpg

Innlosjering

Tolga innlosjering.jpg
Tolga 3.jpg

 

 

 

 

 

 

Tolga 2.jpg

Øvrige forhold

 
 
 

Det kreves gyldig jegeravgiftskort og bestått storviltprøve. Krav til godkjent ettersøkshund. 

Oppgjør for kjøtt betales til Ski JFF etter endt jakt.

Jaktleder plikter å gjøre seg kjent med inngått kontrakt.

Kortene legges snart ut for salg. Annonsering på facebook via SMS og epost til medlemmene.

Med vennlig hilsen
Styret

Bilder hentet fra viltkamera:

Hjort vinter Tolga 2.jpg
Hjort vinter Tolga.jpg

 

 

 

Hentet fra Østlendingen:

Leif Tønneberg felte rekordhjort på Tolga. Hjorten som ble felt hadde 14 tagger og veide 157 kg

 
Rekordhjort Østlendingen 030923 157kg.jpg

https://www.ostlendingen.no/leif-felte-rekordhjort-pa-tolga-dette-har-virkelig-gitt-mersmak/s/5-69-1557743
(krever abonnement)