Hund

Jakthundutvalget i Ski jff har stor aktivitet og ønsker å bygge et jakthundmiljø rundt foreningen . De største aktivitetene våre er aversjonsdressur sau-hund og dressuraktiviteter og kurs i forhold til dressur og trening av fuglehunder. I tillegg har vi med jevne mellomrom blodsportrening og ettersøkskurs.

Medlemmer av foreningen kan ellers drive jakthundtrening i Nordre Follo kommuneskoger innenfor gjeldende regelverk. Ta kontakt for informasjon. 

De fleste aktivitetene våre blir annonsert på vår facebookside Jakthund Ski JFF.

Vi har flere instruktører i utvalget både på aversjon, dressur og  fase I og II fuglehund.

Bare ta kontakt hvis det er noe eller hvis du ønsker å være med på ting.
 

Ski jff hund Gordon setter.jpg

epost: jakthundutvalget@skijff.no​

 
Aversjonsdressur

Påmelding gjøres i aktivitetskalenderen. evnt. spørsmål kan sendes på e-post til jakthundutvalget@skijff.no
 

FREMGANGSMÅTE:
For å få bufebevis må hunden delta minst 2 kvelder hvis den tidligere ikke har fått godkjent dette. Når du møter på dressurplassen første gang, får hunden på seg et spesielt dressurhalsbånd som inneholder en radiomottaker og to elektroder for strøm. Eier med hund vil så gå sammen med en instruktør inn i en innhegning med en liten flokk sauer. Hunden slippes etter hvert fri, etter ordre fra instruktør. Instruktøren bærer med seg en liten radiosender som utløser strøm i dressurhalsbåndet i styrke og varighet etter behov. Hvis/når hunden aktivt starter jag etter sauene, utløses et strømstøt som er såpass kraftig at hunden oppgir forsøket på å jage sauene. Hensikten er at hunden skal forbinde jaging etter sau med ubehag. Har hunden lært dette skikkelig, vil den sannsynligvis ikke gjøre flere forsøk på å jage sau. Noen hunder har imidlertid "sterke drifter" og vil prøve seg igjen. For hvert nytt forsøk får hunden et støt. Man avslutter gjerne etter at hunden har fått de korreksjonene det er behov for og venter så minst 14 dager før man prøver hunden igjen. Viser hunden da ingen interesse for sauen, kan bufebevis utstedes. Jager hunden imidlertid denne gangen også, må den møte en tredje gang. Bufebevis kan altså ikke utstedes før hunden din viser klar redsel eller mangel på interesse for sauen. Det viser seg at hunder som aldri har vært i kontakt med sauer før, har større forutsetning for å få en vellykket dressur.

Om du så får utstedt bufebevis, så garanterer ikke det 100 % for at du kan gå trygt i marka og hunden din aldri vil jage sau. Møter du sau, så ikke "test" hunden din, men gå en omvei. Husk båndtvangsbestemmelsene.

DUMMY
Før du kan møte til hund-sau dressur, bør hunden din gå med et dummy-halsbånd i tiden før dressur kvelden (og en tid etter dressuren). Ca 1 uke før 1. dressur kveld og ca 1 uke etter utstedt bevis.
Dummy-halsbåndet er et bånd som etterligner el-båndet slik at hunden ikke skal forbinde båndet med selve dressursituasjonen. Dummyer kan man lage selv: tape 2 D-call batteri til halsbåndet slik at hunden blir vant til å ha noe tungt i halsbåndet. På denne måten vil ikke hunden så lett forbinde strømmen med halsbåndet. Hunden skal ha dette på hver gang hunden tas med på tur og ellers så ofte som mulig. Dummy-halsbåndet skal sitte på når man møter til dressur. Dummy-halsbåndet bør også sitte på noen dager etter avsluttet dressur.

 

Aktivitetsplan for seosongen 2023 for jakthundutvalget 

Dato

Aktivitet

Ansvar og påmelding

24.01.2023
kl 19.00

 

 

Oppstart drop in-dressur på P-plassen ved gamle Atlas Copco

 

 

26.01.2023

Medlemsmøte på Revehiet kl 19. Foredrag med Gjermund Aas. Tema: Trene og føre fuglehund på vinterfjellet og stille på vinterprøve. Det serveres kaffe og kaker.

 

09.02.2023

Årsmøte Ski JFF

 

27.02.2023

Oppstart apportkurs. 8 kvelder i feb.- mars. Apportbevisprøve før påske. 

Mer info kommer.

03-05.03.2023

Treningssamling fuglehunder Vingelen. Overnatting på Vingelsgaard.

Mer info kommer

30.03.2023

Medlemsmøte på Revehiet kl 19. Foredrag om skogsfugl, bestandsvariasjoner og skogsfugljakt ved prof. Per Wegge

 

13.04.2023

Oppstart valpekurs.

Mer info kommer

14-16.04.2023

Oppstart blodsporkurs.

Mer info kommer

15-16.04.2023

Oppstart apportportprøvekurs for stående fuglehunder.

Mer info kommer

04-08.05.2023

Dugnad på gjerde sauehegn på Holm gård

 

 

23.05.2023

Oppstart aversjon hund – sau.

Mer info kommer

10.08.2023

Fugletelling i kommuneskogene starter.Nærmere info: Gjermund Aas, jakthundutvalget@skijff.no