Reinsdyrjakt

UTSOLGT! Reinsdyrjakt på Hardangervidda. Ski JFF har gjort avtale om jakt på Hardangervidda.

Ski JFF har gleden av å tilby 4 kort på Hardangervidda i 2024.

Vi vet ikke om hvilke kort vi får pr. dd. De siste årene har det vært enten bukkekort m/kalv eller simlekort m/kalv eller fritt dyr. Det må eventuelt trekkes om dette ved tildeling. Tildelingen skjer medio mai.

Tilgang til terrenget skal være godt med tanke på gangavstand til terrenget.

Kjøp kort i aktivitetskalenderen

Kart over feltene vi har avtale på.

Felt Tuva HA-35 Nord-Bjordalen HA-36 Øvre Numedal Fjellstyre for den delen av HA-55 som ligg nord for Heins-vassdraget.

Kart Hardangervidda Reinsjakt utsnitt.jpg
HA-35, HA-36, HA-55 som ligg nord for Heins-vassdraget