Ledes av Erik Røhne

Tlf: 959 85 252

estby Kommune har en kyststrekning som grenser til Frogn i nord og Moss (Østfold) i syd, en strekning på mer enn 25 km.

​​Denne strekningen har mange gode fiskeplasser, men d​en har også m​ange private eiendommer. Det er derfor viktig å respektere privat grunn, og ikke være til sjenanse for grunneiere. Dette bør ikke være noe problem, da det er store arealer eiet av det offentlige. Det er ikke etter lovverket forbudt å fiske fra privat strand, men vis hensyn, og ha i minne at grunneier kan håndheve forbud mot fiske med faststående redskap fra egen grunn.

 

Ved fastgjøring av redskap i land, må du alltid ha grunneiers tillatelse, samt at redskapen skal være forskriftsmessig merket.

 

Fiske fra land kan by på fine fangster, noe avhengig av årstiden. Det er store muligheter for torsk, sei, makrell, horngjel, også ørret, som er den mest ettertraktede. Mange kommer langveis fra for å fiske etter ørret på Vestby`s kyststrekning.

 

Gode fiskeplasser finner du ved Emmerstadbukta og sydover. Ved Kroken er det fin badestrand og mange fine fiskeplasser.

 

Noe lenger syd ligger Hulvika som også er offentlig badestrand med mange gode fiskeplasser.

 

Kjøvangen brygge er populær fiskeplass, men også populær plass for dykkere. Kjøvangslandet syd for bryggen er tett bebygget med hytter, men det mange fine fiskeplasser på denne strekningen.

 

I mars - april er Brevikbukta på sydsiden av Son en fin ørretplass.

 

I kalde vintere er ofte fjorden og sundet inn mot Kambo islagt. Det gir gode muligheter for pilking på isen. Området rundt Sauholmene er svært populært. Vær klar over at det flere steder også nære land er dypt. Bli ikke overrasket om du må ut med en snørelengde på 70 - 80 meter selv om du ikke er mer enn 10 - 15 meter fra land. NB! Ha sikkerhetsutstyr med deg når du fisker på isen og gå ikke alene.

 

Den største torsken rapportert er på 31 kg. Den største ørreten tatt på flue er 6 kg. Forvent ikke slike rugger, men man vet jo aldri. Husk at det utenfor de fleste gjelder fredningssone på 100 meter fra grensen mellom elv og sjø. Dette gjelder utenfor alle vassdrag som er registrert med anadrom fisk. Ikke glem at det er ditt ansvar å sette deg inn i reglene.

 

Fra 15. juni 2002 har fylkesmannen definert fredningssone i Sonskilen​

​​​​​I Vestby kommune finnes mange små vassdrag som drenerer til fjorden. De fleste av disse er gytebekker for sjøørret, og i noen, også laks. Det er viktig at disse blir ivaretatt. Derfor har Fylkesmannen i Oslo og Akershus innført totalt fiskeforbud i disse vassdragene. Det vil si at alle bekker / vassdragregistrert med anadrom fisk i Vestby, er det fiskeforbud.
Det eneste unntaket har vært Hølenselva. Grunnet mangelende rapportering, ble det ikke gitt åpning for fiske i Hølenselva på strekningen Son - Fabrikkfossen. Ny forskrift kommer i 2016, så da får vi se.Imidlertid er det igangsatt kartleggingsprosjekt fra Fabrikkfossen og videre opp i vassdraget. Sålangt har dette gitt gode resultaterer, så det gjenstår å se hva dette får av innvirkning på nye forskrifter. Det er i dag ikke fiskeforbud i dammen i Høle​​n

Det foregår en del ulovlig fiske i våre vassdrag. Det er synd at noen få skal ødelegge for mange. Det er bedre å ha gode gytebekker som kan gi fin fangst i fjorden for mange, enn dårlig fangst av fisk med dårlig kvalitet i bekkene, og ingen fangst i fjorden. Derfor: respekter fiskeforbudet i vassdragene!

Her kan du finne mer informasjon om vann og vassdrag:

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.