Vestby Jeger - og Fiskerforening forvalter rådyr- og småviltjakta i kommuneskogen på Ødemørk.

​​​​Jaktregler for 2023/2024

Hvem er berettiget til eget jaktkort?
Innbyggerne i Vestby som er/har:
- Er banemannskap og/eller er utvalgsmedlemmer (og møter opp)
- Har deltatt på minst 1 dugnad eller tilsvarende.
Andre:
- Personer som har hatt verv over flere år og bidratt til foreningen. Hver persons rett skal behandles og godkjennes i J&S.
 
Dugnader i 2023:
22., 25. mai, 8. juni. og  8. august Kl 18-21.
Ta med spade/krafse, klær for maleaktiviteter.
 

Tidspunkt for salg av kort:

Medlemmer som fyller kriteriene kan kjøre jaktkort (rådyr) for sesongen 2023/2024 av Sreto. Han er tilgjengelig på 971 85 338.

Nødvendig dokumentasjon på oppskyting og ettersøksavtale (Kan også kjøpes av Sreto) må vises. Betaling til VJFF bankkonto 1613.20.06117.


Husk å dukumentere evt. innstats for foreningen.
 
Alle som tildeles rådyrkort har adgang til småviltjakt i hele 2023/24 sesongen.

Ellers:
VJFF vil begrense antall jaktkort som utstedes. Ved utlevering av tildelt jaktkort må det dokumenteres avlagt skytterprøve (hvis kort under bukkejakten) og tilgang på godkjent ettersøkshund.
Rådyrkort koster Kr 750,- pr kort. Ved felling tilkommer en fellingsavgift på Kr 500,- for bukk, kje og geit.

 

Revebu:

Foreningen disponerer en egen revebu som kan brukes i forbindelse med revejakt fram til bukkejakten. Ønsker du å bruke den? Ta kontakt med Sreto (Se telefonnummer ovenfor).

Jakterrenget er stengt under elgjakta:​

Fra 8. oktober til den 20. oktober er jaktterrenget stengt grunnet planlegging og gjennomføring av årets elgjakt.

For jakt i Vestby kommune, kreves det som ellers i landet, at du har løst statlig jaktkort.
Jakt er regulert i viltloven som du finner her:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38
Ved jakt i Vestby kreves avtale med grunneier.
Populært jakt er rådyrjakt, elgjakt og rev på åte. Noen grunneiere kan gi tilgang på jakt på gjess og duer.

 

Vestby kommune er grunneier på Ødemørk, og har satt administrasjon av rådyr og småviltjakt til Vestby Jeger og Fiskerforening. Etter avtale, er jakt tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.
Ta kontakt med Vestby JFF. https://www.njff.no/finn-ditt-lokallag-eller-fylkeslag

All fugl er fredet på Ødemørk av grunneier.

 

Elgjakt på Ødemørk administreres av et grunneierlag, da Ødemørk er arrondert med terreng til flere grunneiere.
For jakt på andre områder enn Ødemørk, kontakt den aktuelle grunneier.

Vestby kommune består bl. a. av store skogsområder med vann og vassdrag, og ikke minst, en lang kystlinje, som gir god tilgang til sjøen.  Dette gir gode muligheter for mange aktiviteter innenfor kultur, idrett og friluftsliv.
(Du finner organisasjonsoversikt på denne linken: https://www.vestby.kommune.no/lag-og-foreninger.521244.no.html#Idrettslag%20og%20-klubber )

Du kan ferdes fritt i Vestbys utmark. Du har lov til å plukke, sopp og bær, men du må behandle naturen pent. Din ferdsel i utmark er regulert i lovverk og forskrifter, og er definert som ”Allemannsretten” i Friluftsloven
Du kan: Gå på tur, gå på ski, tenne bål, telte eller benytte hengekøye, fiske, sykle, bruke båt / kajakk / kano, bade, plukke bær, sopp og urter, ri, gå med hund (dette er også regulert i hundeloven. Lokale forskrifter kan også gjelde i tillegg til lovverket).
NB! Bemerk at i vernområder kan andre regler gjelde.
Slik finner du ut om du er i et verneområde:

  • Last ned mobilappen til Miljøstatus kart
  • I appen - trykk på det aktuelle området i listen over verneområder og trykk så på lenken til verneforskriften
  • Verneforskriften lister opp hvilke aktiviteter du ikke kan gjøre. Er du usikker på om du er i et verneområde, last ned appen.
    Last ned Miljøstatus kart fra Appstore
    Last ned Miljøstatus kart fra Google Play

Vestby kommune har flere vernede naturområder.

Oversikt over Lover, Forskrifter og noen linker gjeldende for Friluftsliv i Vestby kommune.

 

 

 

Regler for krabbefiske
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske, Fiskeridirektoratet eller Statsforvalter Oslo og Viken.

 

 

Oversikt over linker:

 

Kartinformasjon

Vedlagte kart:

  • Frednings og gyteområder for torsk i Vestby kommune

 

 

 

  • Fredningssone(r) for hummer i Vestby kommune

 

Oppdatert 16.3.2023

Jakt og friluftsliv

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. På denne siden finner du info om jakt og friluftsliv i Vestby kommune.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.