Vestby Jeger - og Fiskerforening forvalter rådyr- og småviltjakta i kommuneskogen på Ødemørk.

​​​​Jaktregler for 2022/2023

Hvem er berettiget til eget jaktkort?
Innbyggerne i Vestby som er/har:
- Er banemannskap og/eller er utvalgsmedlemmer (og møter opp)
- Har deltatt på dugnader eller tilsvarende (1 dugnad for utvalgspersonell og faste ​banemannskap)
Andre:
- Personer som har hatt verv over flere år og bidratt til foreningen. Hver persons rett skal behandles og godkjennes i J&S.
 

Tidspunkt for salg av kort:

Medlemmer som fyller kriteriene kan kjøre jaktkort (rådyr) for sesongen 2022/2023 av Sreto.  Han er tilgjengelig på 971 85 338 og er også på Jegerheimen 5. og 7. juli fra klokken 17-18. Nødvendig dokumentasjon på oppskyting og ettersøksavtale (Kan også kjøpes av Sreto) må vises. Betaling til VJFF bankkonto 1613.20.06117.


Husk å dukumentere evt. innstats for foreningen.
 
Alle som tildeles rådyrkort har adgang til småviltjakt i hele 2022/23 sesongen.

Ellers:
VJFF vil begrense antall jaktkort som utstedes. Ved utlevering av tildelt jaktkort må det dokumenteres avlagt skytterprøve (hvis kort under bukkejakten) og tilgang på godkjent ettersøkshund.
Rådyrkort koster Kr 750,- pr kort. Ved felling tilkommer en fellingsavgift på Kr 750,- for bukk og kje. Fellingsavgift på voksen geit er Kr 1000,-

 

Slipp og trening av jakthund:

VJFF ønsker ikke trening/slipp av jakthund på Ødemørk før etter 10. september. Dette for å gi bukkejegerne ro i terrenget. Dette gjelder fra 20. august.

 

Revebu:

Foreningen disponerer en egen revebu som kan brukes i forbindelse med revejakt fram til bukkejakten. Ønsker du å bruke den? Ta kontakt med Sreto (Se telefonnummer ovenfor).

Jakterrenget er stengt under elgjakta:​

Fra 27. september til den 14. oktober er jaktterrenget stengt grunnet planlegging og gjennomføring av årets elgjakt.

Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.