Solveig Schytz er valgt som ny styreleder i Norsk Friluftsliv. Men hva driver de egentlig med?

Den nye friluftssjefen

Solveig Schytz er valgt som ny styreleder i Norsk Friluftsliv. Men hva driver de egentlig med?

Publisert: 25. mai 2023 kl. 09.07

På sist årsmøte i Norsk Friluftsliv ble Solveig Schytz valgt som ny styreleder. Hun har lang fartstid i frivilligheten, og brenner for at nye generasjoner skal bli glade i naturen. Hun er selv aktiv speiderleder. 

Den nye lederen er overbevist om at mange ønsker å komme seg ut oftere. Hun har derfor stor tro på at organisasjonene kan oppnå mye i årene som kommer.

– Jeg er grunnleggende optimist, og har trua på at vi skal lykkes med å inkludere flere, og bidra til at flere blir med ut.

NJFF med i styret

Line Johansen, 1. nestleder i NJFF, ble også valgt inn i styret i Norsk Friluftsliv for de neste to årene. Hun gleder seg til å ta fatt på vervet.

Line Johansen -Foto_Torgeir__W._Skancke (002).JPG

- Jeg nølte ikke ett sekund da jeg ble spurt om å stille. Det er både spennende og viktig å jobbe for friluftslivet. Dessuten er det avgjørende at vi som legger ned mye frivillig innsats har gode og trygge organisasjoner å støtte oss til. Det vil jeg bidra til.

Mange viktige saker

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjonene, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Norges Jeger- og Fiskerforbund er med sine 123.000 medlemskap en av de største tilsluttede organisasjonene. 

De viktigste arbeidsoppgavene for Norsk Friluftsliv er å styrke friluftslivets posisjon i samfunnet, sørge for å sikre friluftslivets naturgrunnlag, og å sikre de frivillige friluftslivsorganisasjonenes økonomiske rammevilkår.

Allemannsretten 

Retten til ferdsel, opphold og bruk av naturen er hjemlet i det vi kaller allemannsretten. Dette er selve grunnplanken i det norske friluftslivet, og er derfor et svært viktig satsingsområde for Norsk Friluftsliv. NJFF har et landsmøtevedtak som sier at vi skal arbeide for å få grunnlovsfestet allemannsretten, for å sikre den i et evighetsperspektiv. NJFF samarbeider med Norsk Friluftsliv for å oppnå dette.

Friluftslivets uke

Norsk Friluftsliv er primus motor i begivenheten "Friluftslivets uke", som har blitt arrangert siden 1993, og finner alltid sted fra første helg i september – hvert år. Da kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der du bor. NJFF bidrar selvsagt med aktiviteter mange steder i landet.

Fokus på felles saker

Norsk Friluftsliv jobber for NJFF og de andre friluftsorganisasjonene med viktige saker som er felles for alle. Allemannsretten, som nevnt over, en én av dem. Andre ting er bærekraftig friluftsliv, areal- og naturforvaltning og forholdet mellom friluftslivet og det kommersielle reiselivet.

NJFF ønsker Solveig, Line og alle de andre i Norsk Friluftsliv lykke til med nye verv, og gleder oss til godt samarbeid i årene som kommer.