Fortsatt stans for ulvejakta

I en kjennelse fra Oslo tingrett forbys staten å iverksette felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.

Publisert: 13. januar 2023 kl. 13.31

Sist oppdatert: 18. januar 2023 kl. 12.11

Oslo tingrett har nylig kommet med en kjennelse hvor det framgår at:

  • Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.

Rovviltnemndene har åpnet for å felle 21 ulver i ulvesonen. Det er dette vedtaket tre dyrevernorganisasjoner ville stanse, og som de nå har fått medhold i fra Oslo tingrett. Ulvejakta innenfor sonen skulle egentlig starte 1. januar og pågå til 15. februar, men 27. desember bestemte Oslo tingrett at den måtte stanses inntil videre. Nå er altså den kjennelsen stadfestet. 

Dermed er vi som i fjor i en situasjon der staten må anke saken til Lagmannsretten for å få endret kjennelsen, før man eventuelt kan starte felling i de tre grenserevirene. I skrivende stund er det ikke kommet noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet på kjennelsen. 
 

Ikke uventet

- Dette var dessverre ikke uventet, kommenterer Knut Arne Gjems, leder i NJFF. 

- Vi får nå sette vår lit til at Klima- og miljødepartementet raskt anker saken til lagmannsretten, og at det der kan åpnes for uttak i grenserevirene i tråd med vedtaket fra rovviltnemndene. Målet må være at vi får en mer forutsigbar ulveforvaltning framover. Dagens forvaltning er preget av for mye usikkerhet, noe som forhindrer en god og aktiv forvaltning, sier Gjems. 

Staten anker til lagmannsretten

Siste nytt i saken er at Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen til lagmannsretten.

— Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.