MENY hamburgermeny Close-menu button

NJFF krever sterkere innsats mot pukkellaks

Staten har et ansvar for å bekjempe fremmede arter i norsk natur. Det gjelder også pukkellaksen. Årets innsats er for dårlig, og nå krever NJFF en betydelig opptrapping av innsatsen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har registrert at både statsråd Odd Emil Ingebrigtsen og statsråd Sveinung Rotevatn har gitt uttrykk for bekymring rundt sommerens invasjon av pukkellaks i norske vassdrag, særlig i den nordligste landsdelen. NJFF deler denne bekymringen, og vil igjen anmode om at regjeringen tar denne situasjonen på alvor også i arbeidet med statsbudsjettet for kommende år.

NJFF vil understreke at staten har et overordnet ansvar for å bekjempe fremmede arter i norsk natur. Pukkellaksen er en invasiv art med et betydelig skadepotensial i forhold til våre ville laksefisker. Dette er slått fast gjennom risikovurderingen som Vitenskapskomiteen for mat og miljø la fram i januar 2020. Rapporten hadde følgende hovedbudskap:

«Invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag, vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur. Regionalt og internasjonalt samarbeid må til for å redusere omfanget av pukkellaks.»

Uttalelser fra forskere fra NINA og andre har understreket den alvorlige situasjonen.

De frivillige bærer byrden

Dessverre har bekjempelsesarbeidet i all hovedsak så langt blitt gjennomført av frivillige som har stått i elvene for å forhindre mest mulig pukkellaks i å komme opp i laksevassdragene. Riktignok har de fått tildelt noen kroner for innsatsen gjennom offentlige midler, men dette dekker på ingen måte behovet og står ikke i forhold til innsatsen som blir lagt ned av lokale jeger- og fiskerforeninger og andre. Dugnadsinnsatsen er stor, men det er også slitasjen på de frivillige. Vi vet at pukkellaksen kommer tilbake igjen til våre vassdrag for å gyte, så nå må regjeringen komme på banen i et helt annet omfang enn hva som har vært tilfelle så langt. Det innebærer at midler til tiltak overfor pukkellaks må inn i statsbudsjettet for 2022.

NJFFs medlemmer stiller gjerne opp med nødvendig dugnadsinnsats for å bidra, men vi forutsetter at myndighetene bidrar med midler, framskaffer nødvendig kunnskapsgrunnlag og sikrer en helhetlig organisering av arbeidet.

De store invasjonene av pukkellaks kommer i oddetallsår. Det er viktig at det tas grep før man ser den samme utviklingen for de mindre mengdene pukkellaks som kommer også i partallsår. Bekjempelsesarbeidet er allerede kommet på bakfot, slik at det haster med å få igangsatt videre satsing.

NJFF har bedt om møte med både Fiskeriminister Ingebrigtsen og med Klima- og miljøminister Rotevatn om saken.