Nytt om villsvin

Nå er det blitt enklere å få godtgjørelse for felte villsvin.

Publisert: 17. januar 2023 kl. 13.47

Fra 2023 kan jegere registrere felte villsvin i Hjorteviltregisteret, og samtidig få automatisk utfylt skjema for godtgjørelse.

Penger å hente

Du får godtgjørelse ved å sende inn prøvesett til Veterinærinstituttet av villsvin felt i Norge. Godtgjørelsen er på 1000 kroner per hanndyr og 2500 kroner per hunndyr. Man får i tillegg gratis trikinundersøkelse av slaktet. Prøvesett kan hentes flere steder på Østlandet, og der vil det stå hvilke prøver som skal tas og hvordan.

Samlet kunnskap om villsvin

Villsvin har fått egne tema- og faktasider på Hjorteviltportalen. Der kan du finne informasjon om blant annet jakttider, rapportering, forvaltning, reproduksjon og levevis. Du kan også lese mer om registrering av skutt villsvin og hva prøvesettene brukes til.

Færre villsvin skutt

Etter noen år med økning, ser vi nå en nedgang i felte villsvin i Norge.

365 villsvin ble felt i jaktåret 2021/2022, alle i Viken og Innlandet, ifølge SSB.

450 villsvin ble skutt i løpet av jaktåret 2020/2021. Det var en økning på 140 dyr fra jaktåret før hvor det ble skutt 310. Forrige jaktår ble altså 365 villsvin skutt, en nedgang på 85 dyr.

feltevillsvin SSB.png
Kilde: SSB