Vis hensyn til reinsdsyra i påskefjellet

Påska er flott i fjellet, men også en sårbar tid for reinsdyra. Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer alle om å vise hensyn og holde god avstand til reinflokkene.

Publisert: 22. mars 2024 kl. 10.14

Påskeutfarten til fjells er et høydepunkt for mange. Å nyte solas tilbakekomst på snøhvite vidder er bortimot den optimale ferieopplevelsen for mange nordmenn. Men vi må huske at vi er gjester i fjellet, og at vi må ta vare på de som bor der hele året. Ikke minst gjelder det reinsdyra, som er inne i en særlig sårbar periode nå på ettervinteren.   

"Villreinen er det eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver. Fosterveksten tiltar ut over vinteren og villreinen er nå ved påsketider sårbar for menneskelige forstyrrelser. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere kan utløse panikk og flukt hos dyra om du kommer for nærme." Dette kan vi lese i en god nettsak fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Villreinvettregler

Det er viktig at hundeeiere respekterer båndtvangen (gjelder fra 1. april) og holder sin gode venn under kontroll. I mange nasjonalparker og andre verneområder er det båndtvang hele året. Så om du treffer på en villreinflokk, ta hensyn til vindretningen og unngå unødige forstyrrelser.

Norsk Villreinsenter har utarbeidet et sett med villreinvettregler som det kan være lurt å kjenne til:

1. Ikke forstyrr villreinen, kan du legge turen til et annet område?

2. Unngå å ferdes i villreinområder under kalvinga i mai

3. Følg merkede løyper

4. Ha kontroll på hunden

5. Hold deg i ro hvis du ser villrein, slik at den kan trekke unna uforstyrret 

6. Bruk kikkert og hold avstand
 

Villreinområder.jpg


Også tamreinen er sårbar nå

Det er grunn til å minne om at selv om tamreinen er mer vant til mennesker enn det villreinen er, så er også tamreinen inne i en sårbar periode, og at du derfor skal vise hensyn om du ferdes i reinbeiteland. 

Tamreindrift finner vi i store deler av landet. Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift, ligger i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og i nordøstlige deler av Hedmark i Innlandet. Videre drives det tamreindrift i Trollheimen, i grenseområdene mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det fire tamreinlag i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres.

Finnmarkseiendommen (FeFo) har laget et sett med reinvettregler som du finner på denne siden, sammen med mye annen nyttig informasjon.