MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiskekort

Evje og Hornnes JFL har avtale om å disponere fisket i Fjalebekktjønn i Dåsvannsdalen. Det blir solgt fiskekort via mobil for Fjalebekktjønn. Alle barn under 16 år kan fiske vederlagsfritt. Det samme gjer medlemer i Evje og Hornnes JFL og rettighetshavarane. Les meir om fiskekortordninga her

 

 

Fiskekultivering

Fiskebestanden i Fjalebekktjønn har vore tett med småfallen fisk. Det er difor drevet aktiv fiskekultivering i mange år. Arbeidet har gjeve resultater i form av betre fiskekvalitet, men det er framleis eint arbeid som må fortsette.

Kultiveringsarbeidet består i hovedsak av intensivt garnfiske og utfisking av gytefisk i gytebekkane med åleruser.

 

Fiskeutvalget:

Tommy Greibesland

Svend Aage Petersen