Jakt

Evje og Hornnes JFL disponerer eit 5000 mål stort jaktterreng på Evje, Tveitheia. Her vert småviltjakt og rådyrjakt leigd ut mot betaling av dagskort eller årskort. Jaktkort er eit tilbod kun for medlemmer av lokalforeninga.

JAKTKORT GJELD KUN LOKALLAGSMEDLEM ELLER SIDEMEDLEM AV EVJE OG HORNNES JFL!!! 

FØR jaktstart må dagskort eller årskort bookes via mail ([email protected]) . Navn på alle deltakere skal oppgis. Medlemskap vil bli sjekket opp mot medlemsregister. For å bli medlem eller sidemedlem; sjekk njffbutikken. Jaktkortet inkluderer ettersøksavtale. Fra og med 2016 har du nå mulighet for å leie GPS(Garmin Astro 320) for 50 kr. pr. dag. Er du usikker på grensene så vil ikke dette nå være ett problem.

Når man sender mail om booking skal det oppgis (lim gjerne inn denne malen):

Navn:

TLF:

Ønsket dato:

Vedlegg/bilde/print-screen av bekreftelse fra nettbanken att den er betalt. (Sendes etter at man har fått godkjenning om jakt.)​


Fangstrapport: 

ALLE SKAL etter endt jakt levere fangstrapport sjølv om du ikkje har sett eller skutt vilt! Det foretrekkes at du bruker den digitale fangstrapporteringa. Du kan rapportere jaktkortnr tilsvarende dagens dato, uten punktum(feks: 221215).

For felt rådyr gjelder i tillegg at det må sendes bilde (MMS/epost som viser kjønn på dyret og om det er et kje eller et voksent dyr- felt dyr skal fremvises på forespørsel. Innbetaling for felt vilt skal skje senest 3 virkedager etter felling.

Prisar: 
Terrenget kan bookes for maks 2 dagar av gonga og maks 14 dagar i forvegen. Eit rådyr kan felles per dag!
Dagskort: 100 kr
Årskort: 750 kr
Årskortet gjeld frå 1.4-31.3

NB! Kun 2 stk rådyr gjenstår på årets kvote​


Garmin Astro 320: 50 kr pr. dag(fra 2016)

Konto nr: 2801.24.28210

Ekstrapriser ved felt rådyr:
Bukk i bukkejakta: 700 kr
Bukk i ordinær jakt: 500 kr
Geit: 1500 kr
Kje: 300 kr

​Alle må før jaktstart ha klarert jakta med ei jaktansvarleg, det gjeld også dei med årskort. Kalender med oversikt over booking av jaktkort ser du her:

Odde jaktlag leiger storviltjakt (elg og hjort) i terrenget, og i perioden f.o.m. 3.10 t.o.m. 11.10 er jaktterrenget forbeholdt elg- og hjortejakt.

Jaktutvalg:

Thor Andre Uppstad (leder)

Asbjørn Vittali (nestleder)

Roger Auestad