Ungdomsarbeid

UNGDOMSUTVALGET er for tiden uten aktivitet, da vi mangler voksne personer for å gjennomføre dette, dessverre :-(

Foreningen har derimot miniatyrskyting for alle interesserte, hver torsdag mellom kl. 18 og 20 i Risørhallen. Følger skoleplanen.

Med et aktivt ungdomsarbeid skaper vi rekruttering til foreningen og sikrer en fremtidig drift. Ved å gjøre kveldene på lokalet lærerike og interessante, forsøker vi å skape et miljø som ungdommen trives i. Det er viktig for ungdomsarbeidet at vi har lokaler som har muligheter for å drive med ulike aktiviteter. En av tankene bak kveldene å klubblokalet er at vi bl.a. lager bruksting, så som sluker, fluer, teiner og fuglekasser som vi siden tar med oss til sjøen eller skogen for å se om det vi har laget fungerer. Dette bringer oss ut i naturen og turer med eller uten overnatting er populært. Vi forsøker å veilede slik at det blir best mulig utbytte av turen, og at man skal lære seg å benytte de mulighetene som finnes der man er i øyeblikket.

En annen ting som også er viktig å få inn i arbeidet, er å lære seg å bruke og respektere våpen. Det er slik at mange i dag kun kjenner våpen fra actionfilmer, og derfor har vi en viktig oppgave å lære ungdommen opp i bruk og behandling av jaktvåpen. Det er viktig at vi kan lytte til ungdommens ønsker, slik at vi kan gjøre det attraktivt å være medlem i Tryta for vi må konkurrere med andre foreninger om ungdommens fritid. Vi har mye fin ungdom og det er viktig at det skapes interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Et aktivt ungdomsarbeid skaper jegere, fiskere og friluftsfolk og sikrer foreningens framtid.

I 2019 var det over 37 aktiviteter/dager/kvelder, hvor det ble gjennomført, fisketurer, kaifiske, hummerteine bygging, flåing av rovdyr, snekring av fuglekasser/brett, laging av pilkedunker, sluker, kopper, skyting, besøk på viltslakteri og diverse kurs og opplæring. 

12 års grense, ta gjerne med foreldre/besteforelde

Må bli medlem etter endt prøveperiode. (2 ganger)​