Jaktmuligheter

Foreningen disponerer ikke eget jaktterreng, men Statskog tilbyr god og variert jakt i nabokommunen Gjerstad.  

Jaktkort kjøpes på Inatur