Jegerprøven

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

 

​​​Risør Jeger- og Fiskerforening, Tryta arrangerer jegerprøvekurs. Kurset består av 8 teorikvelder a 3 timer med teoretisk gjennomgang av ulike emner i forbindelse med jakt og fangst og 1 utedag med hagelskyting. (obligatorisk)

Kurset starter --------, og avholdes i Trytas lokaler i Grønningveien 31.
Utedagene er ennå ikke bestemt, men blir på lørdager.
Ekasamen planlagt 

MAX 14 deltagere, første mann til mølla
 

1.kursdag Holdninger, Etikk, Human og

  sikker jaktutøvelse (1) 

2.kursdag ​ Våpen og våpenlovgivning - ammunisjon (2) 

3.kursdag   Artskunnskap; pattedyr-fugler 

 (mulig selvstudie) (4) 

4.kursdag Jaktformer og ettersøk, feller og fangst. (7)

5.kursdag  Lover og forskrifter (mulig selvstudie) (5)

6.kursdag  Ivaretakelse av viltet (9)

7.kursdag    Jakthunder, dressur (mulig selvstudie) (8)

8.kursdag   Human og sikker jakt, skyting, kart og kompass. ( 3, 6)
9.kursdag   Oppsummering og repetisjon 

 Eksamen​

 

Med forbehold om endringer tema/dag.

Selvstudie dagene finnes som interaktiv studie her: NaCl ​ Gjelder arts kunnskap, lover og hunderaser.

Eksamen til Jegerprøven avholdes av Risør kommune og tidspunkt bestemmes i løpet av kurset, 

Priser:  pr. deltaker
Teorikurs med jegerprøvebok,  kursmateriell, praktisk utedag, skudd / leirduer, ca 25 skudd

Medlemmer Risør JFF, Tryta Kr. 3000,-
Ikke medlemmer Kr. 3700,-
Medlemskap i foreningen ordnes i løpet av kurset dersom det er ønskelig. 


I tillegg til kursavgiften må du betale en obligatorisk eksamensavgift til Miljødirektoratet. 

Betaling av eksamensavgift og registrering gjør du her: jegerproveeksamen.no ​(For kandidater) Gjør dette så raskt som mulig for å sikre at din betaling og registrering er i orden før eksamen.  

Giro for betaling av kurset utleveres første kurskveld

Påmelding til, [email protected]​​​

eller tlf: