Sjøørretprosjekter Agder

Siden skal være til hjelp for mannskap under sjøørretprosjektet vi skal ha i Agderfylket. Siden skal også være for å vise at vi har et prosjekt for å restaurere bekker i fylket. Meir informasjon kommer.

Denne siden er for informasjon til lesere  samt til hjelp for de som skal gjennom føre tiltak i sjøørettførende bekker i Agder.  På siden vil det bli lagt ut skjema, videoer osv. som er til hjelp. Det vil også bli lagt ut bilder.

NJFF-Vest-Agder og NJFF-Aust-Agder fikk en god slump penger av NJFF sentralt for å gjennomføre tiltak som kan betre forholdene for sjøørreten langs Agderkysten. Samt få i gang prosjektet sjøørettrike.