MENY hamburgermeny Close-menu button

TroutXP

I disse dager lanseres en app for registrering av sjøørret som er fanget på fisketurer i Aust-Agder.

Målsetningen med TroutXP å legge til rette for enda bedre forvalting gjennom å kartlegge hva som er viktig for at sjøørretfiskerne blir fornøyd med sin fritidsaktivitet, og hva som er viktig for å sikre robuste bestander av ørret over tid.

For å nå dette målet er vi helt avhengige av rapporter fra dere som fisker etter sjøørret i sjøen, også de gangene dere er på tur men ikke får ørret. fiskeren vil få tilbakemelding på fangsten sett i forhold til hva som er gjennomsnittsfangst og største ørret fanget. Daglig oppdatering av fangst vil også bli presentert her. 
 

Prosjektet er støttet av Aust-Agder Fylkeskommune og drives av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet Flødevigen i samarbeid med NJFF-Aust-Agder.

Registrering gjøres på her. 

Statistikk finner du her.