MENY hamburgermeny Close-menu button

Årsmøte 2022

Innkalling til Årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening.

Publisert 23. august 2022 kl. 20.40

Sted: Fjellheim
Tid: Torsdag 24 mars kl. 18:00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent og sekretær
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning for 2021
6. Gruppenes årsberetning for 2021 og aktivitetsplan for 2022

7. Regnskap 2021
8. Budsjettforslag 2022
9. Innkomne saker
10. Nye vedtekter
11. Kontingent
12. Valg


Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være styret i hende en uke før årsmøtet, senest 17. mars.

 

Se linken nederst på siden for årsmøtepapirer.

Fant du den informasjonen du trengte?