Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger og – fiskerforening.

Publisert: 19. januar 2023 kl. 16.07

Sist oppdatert: 22. februar 2023 kl. 07.58

Sted: Fjellheim
Tid: Torsdag 23 mars kl. 18:00

Saksliste:
1.   Åpning
2.   Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.   Valg av dirigent og sekretær
4.   Valg av to til å underskrive protokollen
5.   Styrets årsberetning for 2022
6.   Gruppenes årsberetning for 2022 og aktivitetsplan for 2023
7.   Regnskap 2022
8.   Budsjettforslag 2023
9.   Innkomne saker
10.   Kontingent 
11.    Valg


Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være styret i hende to uke før årsmøtet, senest 9. mars.

Trykk på linken under for fullstendig årsmelding for 2022.

Innkalling årsmøte 2023 og årsmelding 2022.