Årsmøte 2024

Publisert: 21. februar 2024 kl. 13.00

Årsmøte for VJFF blir 18.mars kl. 18 på Fjellheim. 

Trykk her for å lese fullstendig innkalling og årsmelding for 2023.

 

Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger og – fiskerforening

Sted: Fjellheim

Tid: Mandag 18 mars kl. 18:00

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av sekretær
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Styrets årsberetning for 2023
 7. Gruppenes årsberetning for 2023 og aktivitetsplaner for 2024
 8. Regnskap 2023
 9. Budsjettforslag 2023
 10. Innkomne saker
 11. Kontingent
 12.  Valg av utsendinger til Aust-Agder JFF årsmøte
 13.  Valg

 

Saker som ønskes behandlet under sak 10 må være styret i hende to uke før årsmøtet, senest 5 mars

Det blir pause med kake, kaffe og lotteri etter årsmøtesakene.

Etter årsmøte blir det oppsummering av jaktåret 2023 ved Terje Flaten fra kommunen, informasjon fra NJFF Aust-Agder og sponsor Agder Sparebank.