Nye æresmedlemmer i Vegårshei JFF

På årsmøte til Vegårshei JFF 23.03.2023 ble Olav Ettestøl og Johan Henrik Colbjørnsen utnevnt til æresmedlemmer av foreningen.

Publisert: 24. mars 2023 kl. 08.42

På årsmøtet som ble avholdt 23.03.2023 utnevnte Vegårshei JFF to nye æresmedlemmer. 

Begrunnelse for utnevnelse av Johan Henrik Colbjørnsen:

Johan Henrik har vært en sentralperson i Jeger & Fisk i Agder med flere verv lokalt, regionalt og nasjonalt. På lokallagsnivå har Johan Henrik vært leder av både Arendal Jeger & Fisk og Vegårshei Jeger og fisk. Sist var han leder av Vegårshei Jeger & fiskerforening i perioden 2012-2016.

I fylkeslaget var han i fra:

1986 – 1994 ungdomsleder i fylkeslaget

Nestleder i to perioder, 1994-1995 og 2002-2004

Leder i to omganger, fra 1995- 2002 og 2004-2005

Dette utgjør totalt 19 år med verv i fylkeslaget.

Sentralt har han hatt følgende verv:

  • Medlem i det sentrale ungdomsutvalg i to perioder
  • Vara for forbundsstyret i to perioder

Johan Henrik er alltid villig til å bidra og stille opp for foreningen og har vært en viktig ressursperson og sparringspartner til styret i Vegårshei Jeger & Fiskerforening. Erfaringen hans fra fylkeslag og sentralstyret har han brukt på forbilledlig måte til å komme med gode innspill og god støtte til styret i Vegårshei Jeger & Fisk.

Hjertesaken hans har vært ungdomsarbeid i Jeger & fisk. Han har stått på for mulighetene til jakt & fiske for ungdommene lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er mange ungdommer som har mye å takke Johan Henrik for.

Med dette utnevner styret i Vegårshei Jeger & Fisk Johan Henrik Colbjørnsen til æresmedlem av foreningen.

 

Begrunnelse for utnevnelse av Olav Ettestøl:

Olav har hatt en rekke verv i Vegårshei jeger og fisk. Sist var han leder fra 2019 – 2021. I medlemsregistrene står det oppført at han meldte seg inn i foreningen i 1976. Han har gjort et solid stykke styrearbeid som styrene i ettertid har høstet goder av.

Han har vært sentral i jaktskyttermiljøet og bidro stort til bygging av ny skytebane på Rambergstea på 80- tallet. I tillegg er han svært habil med rifla. Han har klart merket til Vegårsheistuten hele 43 ganger.

Olav har bidratt på dugnad i regi av foreningen med glede, og på 80 tallet var han aktiv i støping av ulvespor til inntekt for foreningen. I tillegg ble det produsert t-skjorter og capser. Omregnet til dagens verdi, solgte de ulveartikler for 200 000 kroner. Det viser at engasjement og kreativitet gir resultater for en lokalforening.

I tillegg til dette har han vært leder av jegerprøveopplæringa i mange år. Han har bidratt stort til at mange unge/voksne førstegangsjegere har fått en god og trygg start på jegerkarrieren. 

Med det utnevner styret i Vegårshei Jeger & Fisk Olav Ettestøl til æresmedlem.