Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

​​​Vegårshei Jeger og Fiskerforening har drevet et aktivt kultivering og kalkingsarbeid i mange tiår. Vi har beholdt en fin fiskebestand.

Fisketilbudet omfatter følgende vann:

  • Storelva (Hølelva) fra Vegår til Molandsbrua, ved fylkesveg til Gjerstad 
  • Korsdalstjennene, øvre og nedre (kun aure)
  • Solbergvann
  • Kalbergsvann
  • Slettås
  • Saltvann
  • Ljøsvann
  • Ufsvann 
  • Vålevann 

Fiskebestand

Fint fiske og god bestand. Aure og tryte i alle vann. Storelva er ei fin fluefiskeelv.​

Fiskekort kan kjøpes på Esso Vegårshei, eller på inatur sine sider her!​ ​

Eller på mobilappen Angler ID​