Tillitsvalgtsamling & Årsmøte 2024

Helgen 16. - 17. mars er det samling på Jakt- og Fiskesenteret på Flå.

Publisert: 01. mars 2024 kl. 17.05

Sist oppdatert: 14. mars 2024 kl. 22.57

NJFF Buskerud ønsker velkommen til en hyggelig sosial samling, med spennende foredrag og inspirasjon. 

Vi starter lørdag 16. mars med lunsj klokken 12.00 før den faglige biten starter klokken 13.00.

13.00 starter vi med Solveig Andrå som skal snakke om rådyr og droner. Prosjektet er veldig spennende og har reddet mange kje fra slåmaskinene. Kanskje noen inspireres til å starte i Buskerud :) 

14.00 kommer Else Ravneberg og skal snakke om storørreten i Randselva og informere om hva som skjer og litt av det store arbeidet som er gjort for fisken. 

15.40 vil Linda fortelle oss om...... Du får komme og høre, det skjer nye ting. 

16.00 - 18.00 er ungdomsarbeid i fokus med Jesper Maj Larsen. Her kommer det mange ideer og gode råd. Sammen med ektefellen Magdalena fikk de ungdomslederprisen på  landsmøtet 2021 og har jobbet like mye eller mer etter det. 

19.00 er det middag på Jakt- og Fiskesenteret med tid for gode samtaler.

Ca. 20.30 Møtes vi i peisestua til Fifty shades of Olive... Nå kan du lure :) 

22.00 trekker vi ned på hotellet for sosialt samvær for de som vil. 

 

Søndag starter med frokost på hotellet før vi starter dag to klokka 10.00 på Jakt- og Fiskesenteret.

10.00 står bly på agendaen med Vidar Nilsen. NJFF's fagrådgiver på skyting. Vi tør å si at det ikke er mange som vet mer om denne saken en det Vidar gjør. 

11.00 kommer Jesper Maj Larsen med info om gode søknader og kanskje ett godt tips eller fem om hvordan du kan få midler til det dere skal gjøre eller bygge. 

11.30 dukker Vidar Nilsen opp igjen med temaet skytebaner. Her skjer det mye og alle vet hvor vanskelig det er å jobbe med nye og gamle baner.

12.00 blir det lunsj.

12.50 starter vi registrering for årsmøte.

13.00 starter årsmøte 2024 for NJFF Buskerud. 

          Vi starter med innlegg fra Hvalstad før ordinært årsmøte. 

Dagsorden:

1. Konstituering av møtet.
- Godkjenning av stemmeberettigede ved opprop.
- Godkjenning av innkalling.
- Godkjenning av dagsorden.
- Godkjenning av forretningsorden.
- Valg av ordstyrer.
- Valg av sekretær.
- Valg av tellekorps.
- Valg av to delegater til å underskrive protokollen.
2. Årsberetning fra siste kalenderår.
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.
7. Valg av styre i henhold til §7.
8. Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg.
9. Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder for 3 år, en person på valg hvert år.
10. Valg av revisor.
11. Valg av utsendinger til landsmøtet.

 

Vi i styret gleder oss til å se DEG denne helgen :) 

Arbeidsprogram

Årsmøtepapirer 2024