MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

​Konnerud Jeger og fiskerforening forvalter de fleste av fiskevannene på Konnerud, og har som mål å legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene. I tillegg sørger vi for at allmennheten får tilgang til å fiske i vannene.

Det er fiskestellutvalgets oppgave å holde kontroll på tilstanden til vannene og sette inn nødvendige kultiveringstiltak.

Blant tiltakene som gjennomføres er bl.a. prøvefiske for å sjekke bestand og kvalitet, rydde fiskeplasser og rydde søppel rundt vannene. I de vannene som ikke produserer så godt settes det ut fisk.

Konnerudmarka ligger i et kalkholdig område, derfor er vannkvaliteten stort sett meget bra. I vannene på Konnerud kan man få blant annet ørret, abbor, gjedde, vedderbuk og brasme.

Disse vannene forvaltes for tiden av Konnerud Jeger og fiskerforning og er åpne for fiske:

  • Sagdammen
  • Haugsetertjern
  • Bremsetjern (sammen med Mjøndalen jeger og fiskerforening)
  • Steglevann
  • Ormetjern
  • Stordammen (kun kommunens del)
  • Svensedammen
  • Inntaksdammen

Det selges fiskekort på Statoil på Konnerud. Det står også fiskekortkasser ved Steglevann, Ormetjern, Svensedammen og Sagdammen.

Årlige avholder fiskestellutvalget fiskekonkurranse og pilkekonkurranse for store og små i våre vann på Konnerud.

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Konnerud JFF

Viser 1-0 av 0

Viser 1-0 av 0