Fiske

SEJFF disponerer en rekke vann på Nerdalen og noen vann i Trillemarka.

Forreningen vår driver med kultivering i disse vanna, som tynningsfiske, prøvefiske, kalking og utsetting av fisk.
 

Fisking.jpg

Dersom du ​ønsker fiskekort til vanna på Nerdalen eller Trillemarka finner du disse HER​.